Měsíc: Červen 2015

Laudato si 1.kap

Laudato si 1.kap

Papež František Laudato si 18: Nepřetržitá akcelerace změn lidstva a planety se dnes pojí k intenzifikaci rytmů života a práce, čemuž španělsky někteří říkají „rapidación“ (urychlování). Ačkoli je změna součástí dynamiky komplexních systémů, je rychlost, kterou změně ukládá lidská činnost, v rozporu s přirozenou pomalostí biologické evoluce. K tomu přistupuje problém, že cíle této rychlé …

čti dál Laudato si 1.kap

Laudato si – úvod

Laudato si - úvod

Laudato si – papež František : 1.-2 „Tobě buď chvála, Pane,“ zpíval svatý František z Assisi. V tomto krásném chvalozpěvu nám připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která nás objímá svou náručí: „Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, která nás živí a …

čti dál Laudato si – úvod

XIII. neděle v mezidobí – Dotkla se ho… vzal ji za ruku…

Oblati

Mdr 1,13-15;2,23-24 2Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43 Dotkla se ho… vzal ji za ruku… Mk 5,27.41 Dnes nám evangelista Marek vypráví o události, v níž se kříží dva lidské osudy. Jeden životní příběh prostupuje druhým a jejich hlavními představiteli jsou vedle Ježíše dvě ženy. Obě procházejí obtížnou situací, utrpením, možná tím největším utrpením, které může člověka …

čti dál XIII. neděle v mezidobí – Dotkla se ho… vzal ji za ruku…

Laudato si’ – úvod – formace pro MBS

Laudato si’ - úvod - formace pro MBS

Laudato si’ – úvod (odstavce a komentáře pro formaci v MBS jsou hnědě) Encyklika převzato z radio Vatikan – Česká sekce RV 1. „Tobě buď chvála, Pane,“ zpíval svatý František z Assisi. V tomto krásném chvalozpěvu nám připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která nás …

čti dál Laudato si’ – úvod – formace pro MBS

Promýšlet sociální nauku církve vůči svému osobnímu životu

Františkáni dnešku : Promýšlet sociální nauku církve vůči svému osobnímu životu. Zkoumat postoj církve a řídit se jím v duch františkánských tradic. (str. 27/18,19) Církev putuje společně s celým lidstvem po cestách dějin. Svět by měl uznat církev jako skutečnost a kvas dějin, církev nesmí zapomínat na to co od dějin a rozvoje lidstva přijala. …

čti dál Promýšlet sociální nauku církve vůči svému osobnímu životu

František z Assisi (Franco Cardini)

(F.Cardini – italský historik a profesor středověkých dějin:  -Nakladatelství Zvon Vyšehrad Franco Cardini: František z Assisi (1998) ISBN 80-7113-229-2) motto: M.Luther: Jedno je pravda, nakonec jsme všichni žebráci.  Proč právě ty? 3.10.1226 zemřel František z Assisi za úsvitu, když skřivánci zamávali křídly a vzlétli. František vždy skřivany miloval. I proto, že skřivan byl častým námětem …

čti dál František z Assisi (Franco Cardini)

formace dle -TEOLOGIE TĚLA ( Jan Pavel II.) ukázky

TEOLOGIE TĚLA Blahoslavený papež Jan Pavel II. TEXT připravil tým CIOFS pro trvalou formaci:Ewald Kreuzer, OFS, koordinátor, Lucy Almiranez, OFS, Mike and Jenny Harrington, OFS, zkrátil Luboš Kolafa. Původní celý text v záložce mezinárodní formace Co je Teologie těla? Existuje skutečný smysl života, pokud ano, co jím je? Proč jsme byli stvořeni jako muž a …

čti dál formace dle -TEOLOGIE TĚLA ( Jan Pavel II.) ukázky

Trvalá formace v životě a činnosti sekulárních františkánů s ohledem na generální konstituce SFŘ

Duchovní asistent v Polsku o. Tobias Kołodziejczyk OFM, (přeložil Luboš Kolafa a opatřil drobným doplněním informací z ČR) Rituál: Profese je slavnostním církevním úkonem, kterým kandidát [profese] obnovuje své křestní sliby a veřejně stvrzuje své rozhodnutí žít evangelium ve světě podle příkladu sv. Františka a podle Řehole SFŘ. Když mi Pán dal tuto milost, já N …

čti dál Trvalá formace v životě a činnosti sekulárních františkánů s ohledem na generální konstituce SFŘ

Formace : zachovávat evangelium

Milá sestro, milý bratře, řehole a život světských františkánů je zachovávat EVANGELIUM našeho Pána Ježíše Krista po příkladu sv. Františka. Proto zvlášt v období roční formace (noviciátu) bys měl zaměřit svůj život více na evangelium. K tomu ti nabízíme tuto pomoc. Zveme tě, abys strávil každý den aspoň 15 minut v modlitbě a rozjímání nad …

čti dál Formace : zachovávat evangelium

Rozjímání nad generální konstitucí SFŘ

Jsi-li člen místní rady, nebo člen národní rady nejsou moje následující výpisky z Generální konstituce pro tebe důležité. Tvou povinností je totiž číst Generální konstituci v jejím originále (byla vydána v publikaci Dokumenty SFŘ) a nasát do sebe jejího ducha a to s modlitbou k Duchu Božímu a spřáním, co nejlépe sloužit svým bratrům a …

čti dál Rozjímání nad generální konstitucí SFŘ