Month: Červen 2015

Evangelii gaudium – pro formaci v MBS (ukázky)

Evangelii gaudium - pro formaci v MBS (ukázky)

Evengelii Gaudium 1-1 2.Velké riziko světa je individualistický smutek, který prýští z pohodlného a lakomého srdce, z chorobného dychtění po povrchních rozkoších a z izolovaného vědomí…Není už prostor pro druhé, nemohou už vstoupit chudí, nenaslouchá se božímu hlasu..to není volba důstojného a plného života.(Papa Francesko Evengelii Gaudium1. Radost, která se obnovuje a sděluje)  LK:Dobrý návod …

čti dál Evangelii gaudium – pro formaci v MBS (ukázky)

EKONOMIE RODINY v proměnách času, institucí a hodnot -(Lubomír Mlčoch)

Str. 54. Neoklasická ekonomie rodiny se těší z předností rozvinutého ekonomického a matematického aparátu ekonomické teorie a postrádá svým vymezením klíčové otázky, kdo je to člověk, jaký je jeho úděl a smyl jeho života. …(viz Martin Buber, Erich Fromm, Theillard de Charden) Z dopise rodinám Jana Pavla II., napsaného v mezinárodním roce rodiny (1994) vyplývá, že Rodina je …

čti dál EKONOMIE RODINY v proměnách času, institucí a hodnot -(Lubomír Mlčoch)

Svatý František z Assisi – (Vlastimil Kybal)

Svatý František z Assisi -pokus o psychologii jeho života a myšlení. Napsal Vlastimil Kybal Docent všeobecných dějin na české universitě Pražské. Vydáno nákladem Jana Laichtera Na král. Vinohradech v roce 1913. Výpisky z knihy. I Mládí a první navštívení Boží V mládí se na učil František, původně Jan, trochu čtení, psaní a latině, ale v …

čti dál Svatý František z Assisi – (Vlastimil Kybal)

Františkánské poselství světu(podle Agostina Gemelliho)

Část první : SV.FRANTIŠEK A JEHO DOBA (podle Agostina Gemelliho) Doba před Františkem: Středověká jednota a univerzálnost nenašla ještě naplnění filozofického a uměleckého výrazu (teprve až o sto let později –katedrály, scholastika, Božská komedie).I když církev po reformě Řehoře VII vzrůstala v kázni a moci, i když za Inocence III. Prožívala skvělou dobu, přece všude …

čti dál Františkánské poselství světu(podle Agostina Gemelliho)

O Františkánské radosti

Mons.Dr Hilarin Felder OFMC ap : Ideály sv. Františka Serafínského (vyd.:Kapucíni v Praze v r. 1948) Bůh je mou radostí  (srv. Žl 104,34) Vrcholem radosti je být s tebou, Bože (Žl 16,11) Radost z Hospodina je vaše síla! (Neh 8,10) František byl od přirozenosti veselé a radostné mysli. Zdědil jí prý po matce. Na velkých i malých dvorech …

čti dál O Františkánské radosti

PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA

„Svatý Bonaventura píše, že svatý František, když se na Alverně setkal s ukřivovaným Serafem, vykonal spolu s Kristem jeho přechod, tedy dovršil svou pouť do Boha. A právě to je trvale platná výzva všem duchovním lidem, mají totiž ve svém životě naplnit totéž putování.“ Jan Pavel II. ITINERARIUM MENTIS INDEU PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA celý …

čti dál PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA

Ideály sv. Františka Serafínského – (Dr.Hilarin Felder)

(podle knihy Mons. Dr. Hilarin Felder OFMCap: Ideály sv. Františka Serafínského, vydal Kapucínský sekretariát Třetího řádu sv. Františka – Praha IV, Loreta v roce 1948;) Bůh je mou radostí  (srv. Žl 104,34) Vrcholem radosti je být s tebou, Bože (Žl 16,11) Radost z Hospodina je vaše síla! (Neh 8,10) František byl od přirozenosti veselé a radostné mysli. …

čti dál Ideály sv. Františka Serafínského – (Dr.Hilarin Felder)