Měsíc: Říjen 2015

Otec Jeroným Možnosti a melodie (soukromé výpisky z knihy nakl. Triáda)

Otec Jeroným Možnosti a melodie (soukromé výpisky z knihy nakl. Triáda)

Každý má svoji duši a svoji melodii pro ní. Každý zpívá s Bohem, svoji píseň. Níže uvedené výpisky nemohou příliš přispět tvojí duši, pokud srdce neotevíráš Boží síti. My, sekulární františkáni, nejsme sice povoláni k teologii modlitby, o které se píše níže, ale k teologii evangelijního života uprostřed lidí. Po vzoru sv. Františka, který strávil mnoho času kontemplativní …

čti dál Otec Jeroným Možnosti a melodie (soukromé výpisky z knihy nakl. Triáda)

Otec Jeroným – Blaženost, kontemplace a kontemplativní život (soukromé výpisky -nakl Triáda, edice delfín)

Otec Jeroným - Blaženost, kontemplace a kontemplativní život (soukromé výpisky -nakl Triáda, edice delfín)

Pochopit do hloubky pojmy v nadpisu, lze jenom se zřetelem k historickému vývoji řeckého a křesťanského myšlení. Blaženost Řecko: Blaženost se jeví jako intelektuální a uskutečňuje se poznáním. Křesťanství: Blaženost se rodí z lásky. Přináší živou bytost, přítomnost Boha. Boží láska má všechny rysy přátelství. Oba vědí o své vzájemné náklonnosti, opětují si lásku, chtějí být spolu co …

čti dál Otec Jeroným – Blaženost, kontemplace a kontemplativní život (soukromé výpisky -nakl Triáda, edice delfín)

Otec Jeroným – Růst v nadpřirozeném životě (výpisky nakl. Triáda)

Otec Jeroným - Růst v nadpřirozeném životě (výpisky nakl. Triáda)

Úvod: Teologální cnosti dostáváme při křtu. Posvěcující milost, kontemplativní modlitbu, porozumění mešní oběti, úctu k eucharistii nám také nějakým způsobem daroval Bůh. Duše, která usiluje o vnitřní život, touží po stále hlubším spojení s Bohem. Několik pojmů: Jsem živá bytost. Tomuto já náleží schopnost jednat. K tomu slouží několik smyslových schopností a dvě schopnosti duchovní: inteligence a …

čti dál Otec Jeroným – Růst v nadpřirozeném životě (výpisky nakl. Triáda)

Formace ke svátku všech zesnulých

Formace ke svátku všech zesnulých

Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem 3. října 1226 večer. Po té co požehnal svým bratřím, zemřel nahý na zemi. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány Kristova umučení – stigmata. Noc přechodu sv. …

čti dál Formace ke svátku všech zesnulých

Antonyj Surožskij (Anthony Bloom) – SMRT NENÍ ZLÁ (Karmelitánské nakladatelství 2015)

Antonyj Surožskij (Anthony Bloom) – SMRT NENÍ ZLÁ (Karmelitánské nakladatelství 2015)

Zamítám postoj k smrti od moderního člověka. Ten má pocit strachu, odmítnutí, pocit, že smrt je to nejhorší, co se může člověku přihodit, a že za každou cenu musíme přežít, i když přežití má jen málo společné se skutečným životem. V dřívějších dobách se o smrti mluvilo jako o zrození do věčného života. Na život se nahlíželo …

čti dál Antonyj Surožskij (Anthony Bloom) – SMRT NENÍ ZLÁ (Karmelitánské nakladatelství 2015)

Tibor Kauser Na na Generální kapitule SFŘ v Assisi, v listopadu 2014

JAK BY MĚL BÝT TAKOVÝ ŘÁD JAKO JE SFŘ SPRAVOVÁN (ŘÍZEN) NA VŠECH JEHO ÚROVNÍCH? (*) Prezentace titulků 3, 4 a 5 Tibor Kauser Na na Generální kapitule SFŘ v Assisi, v listopadu 2014 ZÁKLADNÍ VÝZVY, NĚKTERÉ PROBLÉMY – Na co se zaměřit, aby se Řád plně rozvíjel tak, aby byl tím, čím má být? Současnou situaci …

čti dál Tibor Kauser Na na Generální kapitule SFŘ v Assisi, v listopadu 2014