Měsíc: Listopad 2015

Neuveď nás v pokušení – biblické pojmy

Pokušení „pokus“ = svod; popud ke zlému (za předstírání dobra) „zkouška“ = životní situace; duchovní boj vyžadující správné rozlišení a rozhodnutí Gn 3,1-6 rozdíl: pokušení – hřích (předsíň hříchu); pokušení – vnuknutí Gn 4,6-7  Neuveď nás… řecky: „nepřipustit vstup do“, „nenechat podlehnout pokušení“; „nevydej nás v pokušení“ Jak 1,13: je nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke …

čti dál Neuveď nás v pokušení – biblické pojmy

Benedikt V. Holota OFM – život jako pravda v Bohu

Smířit se s údělem, s opuštěností, s nevinným utrpením. Pán to nechá dojít až na mez, než zasáhne. je zbytečné pochybovat. Eucharistie je posledním milosrdenstvím Božím. Budeš-li se dívat na sebe zmalomyslníš, budeš-li se dívat na Boha, budeš plný naděje. Neseš odpovědnost za nevyužití či zneužití darů. Volba mezi dobrem a zlem, rozhoduje jaký člověk …

čti dál Benedikt V. Holota OFM – život jako pravda v Bohu

P. Benedikt V. Holota OFM – chudoba a radost

Kristus i když nemá, kde by hlavu složil, budí solidárnost s chudými. Svět probouzí chamtivost. Vliv prostředí prověří danost. Chudobu je potřeba cháopat duchovně, ne hmotně. Záleží jakou má věc cenu pro mne. Naše chudoba je v prostotě. Nedělejte si starosti (Mt6,25). Naše slabost nás nutí k důvěře. (Mk10,21) Proti masové nevěře, je moje víra. …

čti dál P. Benedikt V. Holota OFM – chudoba a radost

P. Benedikt V. Holota OFM -Svatost všedního dne

Tíhnutí ke Kristu je jako magnetické pole. Srdce tě však svádí. Duchovní život je práce, je to psycholigická dřina. Pokora, chudoba, láska, hlas svědomí, vděčnost. přijímej klidně a pravdivě. Přijímej, co den přináší, ale doopravdy, definitivně. Dělej to celým srdcem. Dej sebe v šanc. Později se člověk snadněji přemůže a nakonec to dělá rád. Jak …

čti dál P. Benedikt V. Holota OFM -Svatost všedního dne

Benedikt V. Holota OFM Vzrůst duchovního života

Jde o vzrůst lásky ke Kristu. Duchovní život je trvalá snaha lásky spočívat beze slov v hlubokém vědomí skutečnosti Božího Tajemství. V Přijímání všeho co den přináší, ve svědectví avangelijního života ve světě. Víra je každý den novou událostí. Pane dej mi svatou víru přímou (sv. František) Ve svém náboženském životě nespěchej, spoléhej se na …

čti dál Benedikt V. Holota OFM Vzrůst duchovního života

Benedikt V. Holota OFM – prostředky duchovního života

Kdo slyší (i v tlačenici) slovo Pána, Kdo cítí, že je oslovován, kdo přijímá s vírou a vděčností, co přináší den, ten je povolán do blízkosti Krista ak jeho svatému následování. Při modlitbě nic nehledám, jsem spokojený s tím co mám. Při modlitbě nespěchej, spěch zabíjí zbožnost. Usiluj o kontemplativní modlitbu. Bdělost v Bohu je …

čti dál Benedikt V. Holota OFM – prostředky duchovního života

Benedikt V. Holota OFM Intimita rozhovoru s Bohem

Adoruji Boha mimo mne a adoruji skutečnost Boží lásky ve mně. Přijímat jí, neodmítat, využít jí pokorně a vděčně. nechat se ovívat vánkem milosrdenství, dobroty, odpouštění, oddávaj se radostnému milosrdenství. Adoruji Boha ve svátotném přijímání. Prolnutí s Kristovou bytostí je vztah. jen zevšednit mi nedej , Bože. Kdo jí mne , bude žít ze mne …

čti dál Benedikt V. Holota OFM Intimita rozhovoru s Bohem

Benedikt V. Holota OFM – Obraz Boha

Hlad po syrovém vnitřním životě s Bohem v chudobě, odříkání, duchovní hloubce, podstatnosti a otevřenosti, k tomu co Působí Bůh svatý, vykresluje nový obraz Boha. Autentická víra se opírá jedině o Boha a jeho Slovo. Zkušenostní víra je víra ze zkoušek, ne z pocitů. Potřebuješ projít bolestným očišťením, abys získal opravdovou víru a došel k …

čti dál Benedikt V. Holota OFM – Obraz Boha

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – u hrobu světce

Denně ke hrobu sv. Františka přicházejí stovky, tisíce poutníků. Osm set let. Všechno ostatní z historie Assisi vybledlo. Muž chudé a nevzhledné postavy převýšil všechno. Přijít ke hrobu jako františkán je něco jiného než tam přijít jako turista. Františkán tam děkuje i zpytuje svědomí. Dostatečně jsme nepronikly do Františkova ducha. Naše kroky se mu málokdy podobají. …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – u hrobu světce