Měsíc: Listopad 2015

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – sv. Klára

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem - sv. Klára

San Damiáno – sv. Klára Sv. Duch dovedl Kláru, aby zatoužila spatřit a vidět, člověka, který oživil zapomenutou cestu dokonalosti. Klára byla už od mala nakloněna k dobrému, štědrosti, ale pak došlo k jejímu skutečnému obrácení. V roce 1206. Po pěti letech zkoumání odchází z domova uskutečnit evangelium. Je uchvácena Františkovou konverzí. Ona jediná opravdově pronikla k pochopení chudoby, Františkovi …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – sv. Klára

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – kříž

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem - kříž

San Damiáno – Kříž František byl jako katolík od malička zvyklý na kříže. V Damiánu však byl osloven Křížem: „Františku, jdi a oprav můj dům, který, jak vidíš, se celý boří.“ To připomíná příběh s Abrahamem, který byl osloven, aby opustil svoji zemi. Nebo Mojžíše, který dostal příkaz: „vyvedeš můj lid z Egypta“. František vyhrnul rukávy a začal …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – kříž

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – pokání

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem - pokání

Údolí malomocných – pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni lidé umírají, se nový rodí. Pán jej dovedl na místo skutečného pokání. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. (evangelista Jan) Jak? Kdo …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – pokání

Františkánská observance

Františkánská observance

Františkánská observance Slovo observance je odvozeno z latinského slova „observare“ zachovávat. Ve spojení s františkánským hnutím ve středověku jde hlavně o zachovávání řehole sv. Františka v doslovné formě a dodržování přísné chudoby, tak, jak ji chápal František. Kladl se také důraz na větší dodržování myšlenek serafínského otce, které se uchovaly v jeho Závěti. Šlo o reformu, která měla dlouhé …

čti dál Františkánská observance

Napomenutí sv. Františka

Napomenutí sv. Františka

Napomenutí přeložená v odkazech  (napomenutí v pořadí 1 – 12) Jsou přeloženy do češtiny z odkazu Ofs.assisi.sk O dalších napomenutích Zbývající napomenutí a komentář k nimm (13-28) jsou uloženy ZDE: spirit_duchovne_napomenutí od cyrila Brázdy OFM (Slovensky).pdf Napomenutí 13 – 28 s výjimkou napomenutím 27, které jsou chvalozpěvy ctností zahánějících neřesti, vyznívají jako komentář k evangelijním …

čti dál Napomenutí sv. Františka

Napomentutí sv. Františka – Jak poznat ducha Páně

Napomentutí sv. Františka - Jak poznat ducha Páně

12. Jak poznat ducha Páně 1 Zda služebník Boží sdílí Ducha Páně, lze poznat takto: 2 když Pán koná skrze něho něco dobrého, jestli se tím jeho tělo nechlubí, neboť to je vždy proti všemu dobrému, 3 ale zdali ztrácí ve svých vlastních očích cenu a pokládá-li sám sebe za menšího, než jsou všichni ostatní …

čti dál Napomentutí sv. Františka – Jak poznat ducha Páně

Napomenutí sv. Františka – Ať se nikdo nenechá zkazit

Napomenutí sv. Františka - Ať se nikdo nenechá zkazit

11. Ať se nikdo nenechá zkazit špatností druhého 1 Božímu služebníku se nesmí nic znelíbit kromě hříchu. 2 A jakýmkoliv způsobem by někdo zhřešil a služebník Boží by se kvůli tomu znepokojoval a rozčiloval, aniž by to bylo z lásky, hromadí si tresty [332]. 3 Ten služebník Boží, který se kvůli ničemu nerozčiluje a neznepokojuje, …

čti dál Napomenutí sv. Františka – Ať se nikdo nenechá zkazit

Napomenutí sv. Františka – O Ovládání těla

Napomenutí sv. Františka - O Ovládání těla

10. O ovládání těla 1 Jsou mnozí, kteří když hřeší nebo když zakoušejí bezpráví, často obviňují nepřítele nebo bližního. 2 Ale tak to není: každý totiž má svého nepřítele ve své moci; to je tělo, jehož prostřednictvím hřeší. 3 Proto blažený je ten služebník [331], který tohoto nepřítele, vydaného do své moci, bude vždy držet …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O Ovládání těla

Napomenutí sv. Františka – O milování

Napomenutí sv. Františka - O milování

9. O milování 1 Pán praví: Milujte své nepřátele [čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pronásledují a pomlouvají] [330]. 2 Ten totiž opravdu miluje svého nepřítele, kdo necítí bolest nad bezprávím, které mu [nepřítel] působí, 3 ale z lásky k Bohu se trápí nad hříchem jeho duše. 4 …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O milování

Napomenutí sv. Františka – O hříchu závisti

Napomenutí sv. Františka - O hříchu závisti

8. O hříchu závisti, kterému se musíme vyhýbat 1 Apoštol praví: Nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, než jen v Duchu svatém [327]; 2 a: Nikdo nečiní dobro, není ani jeden [328]. 3 Kdokoli tedy závidí svému bratrovi nějaké dobro, které Pán v něm mluví a koná, dopouští se hříchu rouhání, protože závidí samotnému Nejvyššímu …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O hříchu závisti