Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Napomenutí sv. Františka – Po poznání následujte Krista dobrými skutky

Napomenutí sv. Františka - Po poznání následujte Krista dobrými skutky

7. Po poznání ať následují dobré skutky 1 Apoštol praví: Litera zabíjí, ale duch oživuje [326]. 2 Ti jsou zabiti literou, kdo touží pouze znát slova, aby byli mezi ostatními považováni za moudřejší a mohli získat velké bohatství, které by dali svým příbuzným a přátelům. 3 Také ti řeholníci jsou zabiti literou, kteří nechtějí následovat …

čti dál Napomenutí sv. Františka – Po poznání následujte Krista dobrými skutky

Napomenutí sv. Františka – O napodobování Páně

Napomenutí sv. Františka - O napodobování Páně

6. O napodobování Pána 1 Pohleďme, bratři, všichni na dobrého pastýře, jenž pro spásu svých ovcí podstoupil utrpení na kříži. 2 Pánovy ovce ho následovaly v trápení i pronásledování, v pohanění i v hladu, ve slabosti i v pokušení a ve všem ostatním; a za to od Pána obdržely věčný život. 3 Proto je velkou …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O napodobování Páně

Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně

Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně

5. Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně 1 Podívej se, člověče, jak skvělé postavení ti určil Pán Bůh, neboť tě stvořil a učinil k obrazu svého milovaného Syna, co se týče těla, a k [jeho] podobě [320], co se týče ducha [321]. 2 A všechno stvoření, které je pod nebem, každé …

čti dál Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně

Napomenutí sv. Františka – Ať si nikdo nepřisvojuje představenství

Napomenutí sv. Františka - Ať si nikdo nepřisvojuje představenství

4. Ať si nikdo nepřisvojuje představenství 1 Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil [318], praví Pán. 2 Ti, kdo jsou ustanoveni nad ostatními, ať se tím představenstvím chlubí tak, jako kdyby byli určeni ke službě umývání nohou bratřím. 3 A o co více se znepokojují, když jim bylo odňato představenství, než kdyby …

čti dál Napomenutí sv. Františka – Ať si nikdo nepřisvojuje představenství

Napomenutí sv. Františka – O dokonalé poslušnosti

Napomenutí sv. Františka - O dokonalé poslušnosti

3. O dokonalé poslušnosti 1 Pán v Evangeliu říká: Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem [311]; 2 a Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho [312]. 3 Ten člověk opouští všechno, co má, a ztrácí své tělo, který sám sebe v poslušnosti zcela vydává do rukou svého představeného [313]. 4 …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O dokonalé poslušnosti

Napomenutí sv. Františka – O zlu vlastní vůle

Napomenutí sv. Františka - O zlu vlastní vůle

Napomenutí 2  O zlu vlastní vůle 1 Pán řekl Adamovi: Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez [310]. 2 Z každého stromu zahrady mohl jíst, protože dokud nejednal proti poslušnosti, nezhřešil. 3 Ten totiž jí ze stromu poznání dobra, kdo si přisvojuje vlastní vůli a chlubí se dobrem, …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O zlu vlastní vůle

Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA – O těle Páně

Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA - O těle Páně

Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA (připravil br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM) Napomenutí sv. Františka 1. O těle Páně Pán Ježíš říká svým učedníkům: Já jsem cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 2 Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. 3 Filip mu řekl: …

čti dál Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA – O těle Páně

Otec Jeroným a otec Mikuláš Modlitba nad záchrannou sítí

Otec Jeroným a otec Mikuláš Modlitba nad záchrannou sítí

S Bohem nelze hrát nepoctivou hru. To platí pro mnišské observance, pro sekulární řeholní život i pro pravidla běžného křesťanského života. Věřící křesťan, katolík je člověk modlitby, nemůže být jen člověkem starajícím se o sociální záležitosti ve světě. O to více to platí pro následovníky muže modlitby, jako byl sv. František z Assisi. Také sekulární řádový život …

čti dál Otec Jeroným a otec Mikuláš Modlitba nad záchrannou sítí