Měsíc: Březen 2016

Antonyj Surožskij TVŮRČÍ MODLITBA

Pravá bohoslužba pro mne znamená vztah. Najdi dveře svého srdce a zjistíš, že jsou to dveře Božího království (sv. Jan Zlatoústý) Modlitba se rodí z poznání, že svět má své hloubky. Pro modlitby je zásadní setkání. Setkání je pravdivé jen tehdy, když jsou pravdivé obě osoby, jež se setkávají. Je-li náš obraz Boha pokřivený, změní to …

čti dál Antonyj Surožskij TVŮRČÍ MODLITBA

Serafinská cesta VI 4/1995

SC VI 4 1995.pdf Zmrtvýchvstalý. P.Bernard Bartoň OFMCap. Ježíš dokázal, že je Pánem života a smrti. Od začátku vyžadoval Kristus od svých učedníků bezvýhradné přilnutí k jeho osobě. (Mat 7,21-23) Tím odsoudil veškerou vnější zbožnost.(prosit o odpuštění a sám neodpouštět, horlivě klečet v kostele a stejně horlivě nenávidět svého bratra, odmítání nosit kříž) Následovník Krista musí úplně …

čti dál Serafinská cesta VI 4/1995