Archiv autora: redaktor

Psychologie davu – Gustave Le Bon (1841-1931) – úvahy nad vývojem civilizace

Výpisky z knihy: Psychologie davu, mohou pomoci sekulárním františkánům, žít v tomto světě s nadhledem a s duší upínající se ke Kristu, jediné Pravdě. Gustav Le Bon ji napsal 1895 a dodnes je svým významem nepřekonaná a stále využívaná propagandou a volebními štáby. Na první pohled by se mohlo zdát, že veliké převraty, které předcházejí …

čti dál Psychologie davu – Gustave Le Bon (1841-1931) – úvahy nad vývojem civilizace

Mužská cesta – postupně doplňováno…

Vydáváme se na cestu, abychom dospěli k porozumění sobě samotným. Nevykročíme-li ze zacyklené pasti svého osobního příběhu, čeká nás život tiché beznaděje. Potřebujeme opustit bezpečí svého známého světa. Musíme se setkat se svým vnitřním hrdinou. Cítím neurčité volání k něčemu víc? Jsem ochotný mu věnovat pozornost? Co potřebuji, abych mohl dnes vyrazit? Co pro mě …

čti dál Mužská cesta – postupně doplňováno…

Jak si nás Otec zamiloval – postupné výpisky

My všichni, pastýři i věřící, jsme zavázáni, abychom podporovali a udržovali trvalé a bratrské vztahy mezi nejrůznějšími formami laických sdružení, a to ve vzájemném uznání, přízni a ochotě ke spolupráci. Kněží a laici jsou povoláni, aby prosazovali Kristovo království a ne své vlastní zájmy nebo zájmy své skupiny. neměli bychom se vnímat jako lidé usilující …

čti dál Jak si nás Otec zamiloval – postupné výpisky

Žít ve světě – jak se dívat na dnešní politiku v ČR?

Jak se dívat na dnešní politiku v ČR? Jak se postavíme jako Františkáni k volbám – nejen prezidenta, ale na podzim v krajských volbách? Jak můžeme kromě modliteb přispět ke spravedlnosti svým františkánským životem? Jak si vyložit správně slova našeho Pána Co je Césarovo dávejte Césarovi a co je Boží dávejte Bohu? S těmito a …

čti dál Žít ve světě – jak se dívat na dnešní politiku v ČR?

 2017-2 ŽÍT FRANTIŠKÁNSKÉ CHARISMA V DNEŠNÍM SVĚTĚ 40 let po Seraphicus Patriarcha

“PÁN MI DAL BRATRY A SESTRY” (srv. Závěť 4[1]): Sekulární františkáni a dar bratrství Fr. Alfred Parambakathu OFMConv Úvod Od 29. května do 2. června se konala “generální kapitula” celé umbrijské františkánské rodiny, jako připomínka pětistého výročí Itevos. Na této kapitule ve Folignu jsme zakusili a uvedli do činnosti “prorocký dar bratrského společenství” – vědomí, …

čti dál  2017-2 ŽÍT FRANTIŠKÁNSKÉ CHARISMA V DNEŠNÍM SVĚTĚ 40 let po Seraphicus Patriarcha

2.11.2017 jsme s účastnili mše za zemřelé v Meditační zahradě

2.11.2017 jsme s účastnili mše za zemřelé v Meditační zahradě

Anička Srbová, Šedivých, Ženíškovi, Anička Křiváčková, Luboš Kolafa se účastnili charitní mše za zemřelé Mši organizovala Anička Srbová a Věrka Kopicová. Mši sloužil mons. Emil Soukup. V kapli bylo plno a užili jsme si pěkný západ slunce v prostředí zahrady    

čti dál 2.11.2017 jsme s účastnili mše za zemřelé v Meditační zahradě

Anselm Kraus – Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka Základní františkánské postoje

1.Kapitola – začít život pokání Obrácení (legenda tří druhů 11*) Obrácení. U Františka a v počátcích řádu mělo slovo pokání ústřední význam. Vyznávali, že jsou muži pokání. My dnes často chápeme pokání jako skutky vnějšího umrtvování (výkony člověka – půst, přísnosti apod.) František je také konal a byl k sobě tvrdý. Ale pro něj bylo pokání především …

čti dál Anselm Kraus – Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka Základní františkánské postoje

Aby naše vzpomínky byly živé – příběhy z kroniky MBS Plzeň druhá část

Aby naše vzpomínky byly živé - příběhy z kroniky MBS Plzeň druhá část

(Terciářské listy MBS Plzeň červen 2016) Blažena Klečatská Naše sestra MUDr. Blaženka Klečatská oslavila v pátek 28. 11. 2014 v kruhu svých nejbližších své 80. narozeniny. Popřáli jsme jí k životnímu výročí i za naše společenství a Pavla pro čtenáře TL připravila malý medailonek o životě sestry Blaženky s použitím textu, který jí poskytl Blaženčin manžel Zbyněk a jenž Blaženka …

čti dál Aby naše vzpomínky byly živé – příběhy z kroniky MBS Plzeň druhá část

Aby naše vzpomínky byly živé – příběhy z kroniky MBS Plzeň

Aby naše vzpomínky byly živé - příběhy z kroniky MBS Plzeň

MÍSTNÍ BRATRSKÉ SPOLEČENSTVÍ SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU V PLZNI FRANTIŠKÁNSKOU CESTOU ROZHOVORY A VZPOMÍNKY (Výběr z článků v Terciářských listech  2014 – 2017) Ediční poznámka: Texty jsou ponechány v původním znění, většina z nich byla autorizována a bratři a sestry, o nichž texty vypovídají, souhlasili s jejich zveřejněním v Terciářských listech. Autory, příp. editory textů, byli členové MBS SFŘ Plzeň – Antonín …

čti dál Aby naše vzpomínky byly živé – příběhy z kroniky MBS Plzeň