Category: dějiny Františkánů

především dějiny terciářů, ale i prvního a druhého řádu

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – u hrobu světce

Denně ke hrobu sv. Františka přicházejí stovky, tisíce poutníků. Osm set let. Všechno ostatní z historie Assisi vybledlo. Muž chudé a nevzhledné postavy převýšil všechno. Přijít ke hrobu jako františkán je něco jiného než tam přijít jako turista. Františkán tam děkuje i zpytuje svědomí. Dostatečně jsme nepronikly do Františkova ducha. Naše kroky se mu málokdy podobají. …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – u hrobu světce

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Citta di Castello Bazilika sv. Františka

Veronika, Voršila vstoupila v roce 1677 ke kapucínkám v Citta do Castello. Snažila se podobat Ukřižovanému Kristu. Už od 7 let rozjímala o Kristově utrpení. Můj Bože toužím jen po Tobě. Kontemplace utrpení (stejně jako u Terezie z Lisieux). Dovol mi pane trpět za hříšníky. Kontemplace utrpení – vliv na tělo. Veronika prožívala utrpení, jako František. Poznala, že …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Citta di Castello Bazilika sv. Františka

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Greccio –La Verna

Františkovo veškeré úsilí směřovalo ke kříži, přípravou na přijetí svatých ran. Kaple stigmatizace je velkým tajemstvím. Kristus a sv. František. Velký pátek těsně odpoledne. Kříž je vrcholem Božího zjevení, vrcholem Kristovy modlitby k Otci. La Verna byl vrchol Františkovi modlitby. „Dej mi svatý Ježíši poznat tu bolest, kterou jsi snášel v hodině umučení“. Stalo se to kolem …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Greccio –La Verna

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Greccio – to je mé Tělo

František toužil být denně přítomen mši svaté. Strhával druhé svou oddaností a zbožností. Greccio je místem ticha. Eucharistie vyžaduje usebranost z podstaty. Vánoce je třeba více prožívat Františkánským způsobem. U betléma bychom měli obnovovat své františkánské sliby s větším důrazem, že chceme žít chudě. Chtít být menší jako ježíš v jeslích. Událost Zeleného čtvrtka zpřítomňuje celé dějiny církve. …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Greccio – to je mé Tělo

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Slovo se stalo Tělem

Tajemství neobsáhneme ani rozumem ani vůlí. Není důležité, abychom k němu pronikli, důležité je, abychom u něj zůstali. První je skutečnost, že Bůh je. A druhá, že se stal člověkem. K čemu jsou oči, když nevidí Boha? Greccio je Františkovo poselství. Věčný život je to, že poznají tebe. František si dar , položený v jeslích, bytostně uvědomoval. Christologie …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – Slovo se stalo Tělem

TV Lux o terciářích sv. Františka na Slovensku

Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou. Františkánsky svetský rád (OFS) je tvorený pre veriacich každého stavu – slobodných, manželov i vdovcov. Viac o Františkánskom svetskom ráde sa dozviete z rozprávania našich hostí. TV …

čti dál TV Lux o terciářích sv. Františka na Slovensku

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – poslušnost

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem - poslušnost

Fonte colombo – poslušnost Přísně nařizuji, aby své ministry poslouchali ve všem, co Bohu slíbili zachovávat a co není proti jejich duši a naší radosti (řehole X). Poslušnost je kombinace pokory a důvěry. Jsem služebnice Pane – to je pokora. Staň se mi podle tvého slova – to je důvěra. Bohočlověk Ježíš se ponížil a …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – poslušnost

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem -chudoba

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem -chudoba

Fonte Colombo – chudoba Chudoba je život bez vlastnictví. Věčné Slovo bylo bohaté, a přesto si vyvolilo chudobu. Jenže o chudobě, kterou zakoušel sv. František, se mluví velmi těžko. Neznáme nikoho, kdo by mu byl podoben. František byl mystikem, který vstupuje do sjednocení s Bohem skrze chudobu. František napomíná bratry, aby nepohrdali lidmi, kteří bohatství užívají. …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem -chudoba

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem -samota

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem -samota

Eremo Carceri – samota František vyhledával pustá místa pro vážnou usebranost. Samota – prostor pro modlitbu a setkání s Duchem svatým Františkánství se zrodilo v samotě a modlitbě. Vyhledával jí Kristus, učedníci v horní místnosti, Eliáš a další… Na počátku Bůh stvořil zemi, která byly pustá a prázdná. Ale nad vodami se vznášel Duch svatý. V církvi čerpáme z pokladu …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem -samota