Dějiny Františkánů

Počátky řádu Františkánů

Sv.František
Sv.Klára
První společenství

Z dějin Františkánů – klikni na záložku

Dějiny FrantiškánůDějiny terciářůDějiny terciářů v ČROsobnosti terciářů v ČR

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – úvod

Úvod III. řád sv. Františka byl ve 2. polovině 19. století v Čechách a na Moravě ve velkém rozvoji. Do nového století tak vešel s velkou členskou základnou – více než 30.000 členy, ale také s novými impulsy činnosti. Jejich každoročním vyvrcholením byly sjezdy na Velehradě s následnou poutí na Sv. Hostýn a samozřejmě řada dalších aktivit. V průběhu 20. …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – Název a založení

2. Název Současný Sekulární františkánský řád (SFŘ) Ordo franciscana secularis (OFS) nese toto pojmenování od roku 1978 tak, jak to potvrdil v nové Řeholi papež Pavel VI[1]. Až do roku 1978 byl však oficiální název III. řád sv. Františka. Ale ani to nebyl první název řádu. Církevní úřední jméno pro členy Františkova řádu žijící ve světě …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – v českých zemích do roku 1885

 Dějiny III. řádu v českých zemích do roku 1885 Hlavním a téměř jediným pramenem informací je historie sepsaná a uveřejněná v Almanachu III. řádu vydaného v roce 1921 v rámci 700. jubilea III. řádu P. Leanderem Brejchou. Uvádí se zde: Možno se důvodně domnívati, že zakladatelem III. řádu u nás byla blahoslavená Anežka Přemyslovna. Nasvědčoval by tomu list papeže …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – ( 1885 – 1918)

Rozvoj III. řádu – terciáři v posledních létech habsburské     monarchie ( 1885 – 1918) Kolem padesátých let 19. století počíná v našich zemích obnova III. řádu. Obce terciářské vzkříšeny byly hlavně při všech klášteřích a též při některých farních chrámech. Od dob roku 1840 – 1860 jsou vedeny nové matriky terciářů. Nejmocnější vzpruhou rozvoje III. řádu …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1918 – 1938)

6. Terciáři za první republiky (1918 – 1938) 6.1 Činnost III. řádu Činnost řádu jako celku, činnost v obcích, ale i jednotlivých členů v nově vzniklé republice navázala na předchozí zkušenosti a tradice. Na celonárodní úrovni se nadále konaly sjezdy. Členové III. řádu se zúčastňovali celocírkevních akcí v republice i v zahraničí. Mohutným impulsem pro tuto činnost byly jednak …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1939 – 1989)

Terciáři v období nesvobody a útlaku (1939 – 1989 7.1Činnost III. řádu Tak, jako celá naše společnost a naše církev i členové III. řádu v těchto letech výrazně trpěli. Zatímco však v letech 1939 – 1945 byla činnost církve i řádu omezována, pak v letech 1948 – 1989 byla přímo potlačována. Přesto však s pomocí Boží řád těchto 50 let …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1990 – 2010)

 8.Obnova III.řádu a jeho přerod v Sekulární františkánský řád po „sametové revoluci“ (1990 – 2010) 1. Činnost III. řádu Přechodné období (1989 – 1994) Svatořečení Anežky Přemyslovny 13. listopadu 1989 v Římě bylo skutečně zlomovým termínem. „Naplnil se čas“ a v Římě bylo přes 6000 poutníků z Československa a téměř 3000 krajanů. Ještě nikdy v dějinách nevycestovalo najednou tolik …

Žádný komentář

Dějiny SFŘ – časopis Poutník

Časopis Poutník vycházel od června 1994 do prosince 2006. Název  připomínal slova šesté kapitoly řehole sv. Františka z Assisi  „Jako poutníci a cizinci na tomto světě, kteří slouží Bohu v chudobě a pokoře…“ Podnět k jeho vydávání vzešel z porady provinciálů františkánských řádů a představených kongregací v dubnu 1994, na níž se vyslovili pro vydávání časopisu, který by seznamoval čtenáře …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – družstvo katolických věřících CONCORDIA

CONCORDIA V druhé polovině osmdesátých let se v Československu začaly pomalu projevovat trhlinky v tuhém ekonomickém modelu nepřipouštějícím takřka žádnou podnikatelskou iniciativu mimo sešněrovaný rámec centrálně řízených státních nebo pseudodružstevních podniků v systému direktivního plánovaného hospodářství. Jednou z těchto trhlinek bylo povolení zakládat – vedle celostátně unifikovaných zemědělských, výrobních, spotřebních a bytových družstev – i …

Žádný komentář

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – Lidice

LIDICE Na jaře 1968, po odchodu exkomunikovaného kněze Josefa Plojhara z vedení Československé strany lidové (ČSL) vstoupilo do této strany několik desítek tisíc křesťanů ve snaze učinit z tehdejší dekorace tzv. Národní fronty opět skutečnou politickou stranu. Mezi novými členy bylo mnoho mladých lidí, kteří mj. ustavili „Klub mladé generace ČSL“. Tento klub uspořádal v …

Žádný komentář
[/su_posts][/su_posts]

Vzpomínka na P.Aloise Moce OFM

Připomínáme si 15 let od úmrtí našeho duchovního asistenta, jak zní oficiální titul v dnešním jazyce SFŘ. Starší titul „duchovní otec“ je mi bližší, a také lépe vypovídá, čím pro nás P.Alois byl a čím pro nás zůstává i po odchodu na věčnost. Protože on nám- každému jednotlivě- byl nejen asistujícím při naší duchovní cestě v následování …

Žádný komentář

Tři zastavení s p. Aloisem Mocem

Na to, že alespoň několika myšlenkami se vrátím k člověku, který podstatným způsobem ovlivnil mé celé dospělé směřování, jsem se docela těšil. Ale teď, když už nezbývá vůbec žádná možnost to ještě trochu odložit, mám docela trému. Život člověka totiž bývá vždycky mnohem hlubší skutečností, než na jakou stačí naše slova. Tím spíše, když jde o …

Žádný komentář

Doc. PhMr. RNDr. MUDr. Mgr. František M a l i š Dr.Sc., OFS

Ano, všechny tituly jsou autentické. Bratr František Mališ byl patrně nejvzdělanějším českým sekulárním františkánem. Narodil se 30. září 1922 v rodině františkánských terciářů ve Frýdlantu nad Ostravicí pod Lysou horou. Když mu bylo osm let, zemřel mu tatínek a maminka poté vychovávala dva syny ve velmi skromných finančních poměrech. Starší bratr Arnošt absolvoval po maturitě …

Žádný komentář

TV Lux o terciářích sv. Františka na Slovensku

Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou. Františkánsky svetský rád (OFS) je tvorený pre veriacich každého stavu – slobodných, manželov i vdovcov. Viac o Františkánskom svetskom ráde sa dozviete z rozprávania našich hostí. TV …

Žádný komentář

Přítomnost SFŘ na Šumavě

video k shlédnutí na facebook/sfr.cz

Žádný komentář
[/su_posts][/su_posts][/su_posts]

Napsat komentář