Serafinská cesta V. 6/1994

Veronika Vaněčková úryvek z básní: Ale kostely a nekonečnost Boha je pro všechny prostorná, vždy otevřená…..

Jan Pavel II. : „Otevři Bože, naše srdce, abychom viděli Krista ve všech, kdo potřebují naši lásku.

Jedinou Františkovou chloubou byl kříž. Homilie Jana Pavla II na La Verně 1993 Z čas. Greyfrias Review 3/1993: Svět nechce být ukřižován a před křížem prchá. František je univerzální světec. František byl nápadný tím, jak věrně následoval Bohočlověka, jak se jej snažil napodobit bez výhrad sebezáporem. Celá církev ti Františku děkuje. Pro nás řekl František tato slova: „Já jsem udělal, co bylo na mně. Ať vás Kristus naučí, co máte udělat vy.“

Boží nepochopitelnost a sv. František. Franz von Assisi OFMCap.1989: František se neustále ptal: Kdo jsi ty Bože, a kdo jsem já? Kdo si myslí, že už ví, kdo je Bůh ten zabloudil. Ten kdo si myslí, že už ví kdo je, ten je pyšný. František stále hledá nová slova a jeho mysl a srdce je stále nasměrována k Bohu a vše co potkával, s Bohem spojoval. Člověk, příroda a Bůh spolu souvisí.

Klára, cesta světla.. Františkánský pochod k 800. výročí narození sv. Kláry v jižní Francii. Změňte srdce a odložte strach.

Proč se Ježíš obrací na svou matku slovy, která nejsou laskavá? René Lauretin IKD 8/94. Kristova láska byla tichá síla. Hluboká, nevyčerpatelná. Nepotřeboval jí více množit něžnostmi. Ani Marie ke svému Synu nechovala sobeckou lásku, která by ho chtěla mít jen pro sebe. Stala se matkou všech hříšníků. Kristova i Mariina plnost lásky nepotřebovala malá sentimentální dramata.

Naše vzory. P.Miloslav Fiala ČBK: Dějinný vývoj nevytvářejí pouze silné osobnosti, ale i nejširší lidové vrstvy. Osobnosti nesmí zapomínat na vyšší Boží zákony při své vizi budoucnosti.

Kardinál Alois Stepinac arcibiskup ze Zahřebu. Vzpomínky mna jeho osobnost.

Moc nad démony. P.ThDr. Tomáš Špidlík, SI: Dnešní lidi těžko dovedou umístit démony do pojetí světového řádu. Nemoci způsobují mikroby. Nevěříme na vodníky a skřítky. Starý východní mystický boj dobra a zla se v Bibli stává bojem o srdce člověka, o jeho věrnost Bohu. Ježíš vystupuje jako vítěz nad Satanem. Jak zlý působí na člověka? Sugeruje mu špatné myšlenky, nápady a vzpoury proti Bohu. Učedníci používají Kristovu moc a vymítají démony a uzdravují. Nejenom tedy přemáhají zlo v sobě, ale ponenáhlu očišťují i svět od všech jeho následků. Za záclonou světa neustále probíhá tento boj.

Dopis napsaný z radosti nad Božím milosrdenstvím. Dopis z lodi Santa Maria. August Petřík.

Křesťanská psycholožka vám radí. PhDr. Irena Lesová OFS. Vyšší věk Je velká milost a dar Boží. Celá naše životní cesta je cestou k zralosti a spolupráci s Ježíšem. Můžeme ji předat a být zdrojem porozuměním. Naši potomci žijí jinak než my – předávat proto nenásilně. Ani ve vyšším věku nevíme všechno. Fyzicky jsme často sami, duchovně jsme s Kristem. Buďme vděčni za každý den. Odpouštějme a buďme trpěliví.

Hora matky boží. Sestry neposkvrněného početí PM, Králíky. Sestry působily od roku 1936 v Estonsku. Učíme náboženství na školách. Navštěvujeme staré a nemocné. Chceme nést slova Františka „Láska není milována.“ Chceme roznášet lásku k lásce.

Okénko: J.M.Erben OFS: Vyspělost každého člověka se dá poznat na první pohled. Není to jen jeho kultura chování, vystupování, oblékání, účesů, mluvy, ale i vztah k národu, jeho kultuře, historii a umění.

SL V 6 1994.pdf

Napsat komentář