Archiv pro štítek: blogspot

18.3.2017 Formační seminář v Praze

Ministr a sektretář MBS Plzeň se účastnili formačního semináře SFŘ v Praze. Seminář byl na téma Laudato Si papeže Františka. Hlavní přednášející byl bratr Luboš Mlčoch. Dalšími přednášejícími byl bratr Vladimír Dvořák z MBS Hradec Králové, Jiří zajíc z MBS Praha Spořilov a Jiří Šenkýř z MBS Jihlava. Encyklika o Božím otcovství Laudato si. V …

čti dál 18.3.2017 Formační seminář v Praze

16.3.17 setkání terciářů

Na setkání terciářů sv Františka 16.3.17  jsme se setkali s Pánem při svátosti smíření s Dominikem OFM, adoraci a mši svaté s Bonaventurou OFM, Společně jsme se pomodlili nešpory a každý z nás napsal krátký komentář k jedné větě z Pánovy modlitby ‘Otče náš’. Přečetli jsme si dopis od biskupa z Indie, kde nám děkuje za …

čti dál 16.3.17 setkání terciářů

9. 3. 2017 návštěva u přátel sv. Františka

9. 3. 2017  návštěva u přátel sv. Františka

V mlýnici u potoka V rámci čtvrtků se sv. Anežkou  jsme (Jarda, Danka, Jana a Luboš) 9. 3. 2017 navštívili dva přátele sv. Františka několik kilometrů za Plzní (v Kunějovicích). Pavel Ševčík nám vyprávěl, jak se dostal z Prahy a Plzně na vesnici, kde žije v rodinném domku, jenž dříve sloužil jako mlýnice kunějovického statku, a jak prožil svoji …

čti dál 9. 3. 2017 návštěva u přátel sv. Františka

4.3.2017 Oblastní pout Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu

4.3.2017 Oblastní pout Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu

Oblastní pouti Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu 4.3.2017 se účastnili se bratři a sestry z Plzně, Příbrami (s výtečnými sladkostmi), Sušice, Černošic, Prahy, Jihlavy a jedna sestra dokonce přijela až z Českého Těšína (viz foto). (DALŠÍ FOTO Z POUTI) Z Plzně přijeli Jarda a Dankou a s hostem, Luboš, Anička, Maruška s hostem Tomášem, …

čti dál 4.3.2017 Oblastní pout Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu

23.2.2017 setkání

23.2.2017 setkání

Šedivých , Kučerovy , Anička Karpíšková a Luboš Kolafa navštívili třetí cyklus Kavárny po škole, který ZŠ Dobřany (Jarda Šedivý ve škole řediteluje) organizuje ve spolupráci se Sdružením rodičů. Kavárna se týkala Efektivní komunikace jako klíč do dětské hlavy.Popisný jazyk při vedení žáků k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování nejen v situacích porušování pravidel. …

čti dál 23.2.2017 setkání

16.2.17 Setkání

Čtvrtek se svatým Františkem Modlitba svatého Františka z Assisi Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku,kde je křivda, odpuštění,kde je pochybnost, víru,kde je zoufalství, naději,kde je tma, světlo,kde je smutek, radost.Božský Mistře,popřej mi spíše těšit, než být těšen,spíše chápat, než být chápát,více milovat, než být milován;neboť dáváním dostáváme,odpouštěním se nám …

čti dál 16.2.17 Setkání

2.2.2017 Setkání v 17,30

Setkání zahajujeme a končíme modlitbou za přímluvu sv. Antnína z Padovy tentokrát jí celou otiskuji čtvrtek se svatým Antonínem Prosba za ochranu Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudoběa úplnou odevzdanost do vůle …

čti dál 2.2.2017 Setkání v 17,30

2.2.2017 Modlitební setkání ve farní kapli ve Františkánské ulici v 17,00

Při našem pravidelném setkání ve čtvrtek jsme se modlili výklad Otče náš od sv. Františka z Assisi a pak křížovou cestu ke 14 pražským mučedníkům (výročí blahoslavenství je v únoru) Abyste si nemuseli hledat – modlitbu sv. Františka uvádím celou Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli! JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech …

čti dál 2.2.2017 Modlitební setkání ve farní kapli ve Františkánské ulici v 17,00