Štítek: dějiny SFŘ

30 poutí na Velehrad

XXX. ročník – jubilejní Cyrilometodějská pouť (CMP) 2011 První pouť vycházela z Levého Hradce na Velehrad v pátek 19. února 1982 po slavné mši svaté, kterou zde sloužil otec kardinál Tomášek přesně ve výroční den, kdy jsme si připomínali 1000leté výročí zvolení sv.Vojtěcha pražským biskupem. Myšlenka poutí na Velehrad byla inspirována přáním kardinála Tomáška, které vyslovil na …

čti dál 30 poutí na Velehrad

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – Lidice

LIDICE Na jaře 1968, po odchodu exkomunikovaného kněze Josefa Plojhara z vedení Československé strany lidové (ČSL) vstoupilo do této strany několik desítek tisíc křesťanů ve snaze učinit z tehdejší dekorace tzv. Národní fronty opět skutečnou politickou stranu. Mezi novými členy bylo mnoho mladých lidí, kteří mj. ustavili „Klub mladé generace ČSL“. Tento klub uspořádal v …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – Lidice

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – družstvo katolických věřících CONCORDIA

CONCORDIA V druhé polovině osmdesátých let se v Československu začaly pomalu projevovat trhlinky v tuhém ekonomickém modelu nepřipouštějícím takřka žádnou podnikatelskou iniciativu mimo sešněrovaný rámec centrálně řízených státních nebo pseudodružstevních podniků v systému direktivního plánovaného hospodářství. Jednou z těchto trhlinek bylo povolení zakládat – vedle celostátně unifikovaných zemědělských, výrobních, spotřebních a bytových družstev – i …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – družstvo katolických věřících CONCORDIA

Dějiny SFŘ – časopis Poutník

Časopis Poutník vycházel od června 1994 do prosince 2006. Název  připomínal slova šesté kapitoly řehole sv. Františka z Assisi  „Jako poutníci a cizinci na tomto světě, kteří slouží Bohu v chudobě a pokoře…“ Podnět k jeho vydávání vzešel z porady provinciálů františkánských řádů a představených kongregací v dubnu 1994, na níž se vyslovili pro vydávání časopisu, který by seznamoval čtenáře …

čti dál Dějiny SFŘ – časopis Poutník

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1990 – 2010)

 8.Obnova III.řádu a jeho přerod v Sekulární františkánský řád po „sametové revoluci“ (1990 – 2010) 1. Činnost III. řádu Přechodné období (1989 – 1994) Svatořečení Anežky Přemyslovny 13. listopadu 1989 v Římě bylo skutečně zlomovým termínem. „Naplnil se čas“ a v Římě bylo přes 6000 poutníků z Československa a téměř 3000 krajanů. Ještě nikdy v dějinách nevycestovalo najednou tolik …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1990 – 2010)

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1939 – 1989)

Terciáři v období nesvobody a útlaku (1939 – 1989 7.1Činnost III. řádu Tak, jako celá naše společnost a naše církev i členové III. řádu v těchto letech výrazně trpěli. Zatímco však v letech 1939 – 1945 byla činnost církve i řádu omezována, pak v letech 1948 – 1989 byla přímo potlačována. Přesto však s pomocí Boží řád těchto 50 let …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1939 – 1989)

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1918 – 1938)

6. Terciáři za první republiky (1918 – 1938) 6.1 Činnost III. řádu Činnost řádu jako celku, činnost v obcích, ale i jednotlivých členů v nově vzniklé republice navázala na předchozí zkušenosti a tradice. Na celonárodní úrovni se nadále konaly sjezdy. Členové III. řádu se zúčastňovali celocírkevních akcí v republice i v zahraničí. Mohutným impulsem pro tuto činnost byly jednak …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – (1918 – 1938)

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – ( 1885 – 1918)

Rozvoj III. řádu – terciáři v posledních létech habsburské     monarchie ( 1885 – 1918) Kolem padesátých let 19. století počíná v našich zemích obnova III. řádu. Obce terciářské vzkříšeny byly hlavně při všech klášteřích a též při některých farních chrámech. Od dob roku 1840 – 1860 jsou vedeny nové matriky terciářů. Nejmocnější vzpruhou rozvoje III. řádu …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – ( 1885 – 1918)

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – v českých zemích do roku 1885

 Dějiny III. řádu v českých zemích do roku 1885 Hlavním a téměř jediným pramenem informací je historie sepsaná a uveřejněná v Almanachu III. řádu vydaného v roce 1921 v rámci 700. jubilea III. řádu P. Leanderem Brejchou. Uvádí se zde: Možno se důvodně domnívati, že zakladatelem III. řádu u nás byla blahoslavená Anežka Přemyslovna. Nasvědčoval by tomu list papeže …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – v českých zemích do roku 1885

Dějiny Sekulárního františkánského řádu – Název a založení

2. Název Současný Sekulární františkánský řád (SFŘ) Ordo franciscana secularis (OFS) nese toto pojmenování od roku 1978 tak, jak to potvrdil v nové Řeholi papež Pavel VI[1]. Až do roku 1978 byl však oficiální název III. řád sv. Františka. Ale ani to nebyl první název řádu. Církevní úřední jméno pro členy Františkova řádu žijící ve světě …

čti dál Dějiny Sekulárního františkánského řádu – Název a založení