Štítek: Narození Krista

Serafinská cesta V. 1/1994

P. Georg Roth (Serafinský prapor č. 1 1934):V kajícím řádě se nedá duchovní pokrok změřit ani zvážit. Sv. František se na konci života ohlédl na celé své životní dílo a řekl: “Bratři, začněme, neboť dosud jsme nic neučinili.“ Začněme tedy znovu Bohu sloužit, přetvářet se v Krista, nést svůj kříž, vytrvale čekat a obětavě sloužit. …

čti dál Serafinská cesta V. 1/1994