Štítek: smrt

Františkova poezie a obřady mají význam pro nás

Poezie a obřad – prvky františkánské spirituality . P.Anton Rotzetter OFMCap. 1)Spiritualita, která je zakotvena ve stvoření –smyslovo zosobněná spiritualita. Vidět očima.(1Cel,84) a schopnost utvářet život jako hru. František sám hraje žebráka, poutníka, asketu, poslední večeři, vánoce, hraje celé utrpení a smrt svého Pána, prostým předváděním a představováním. Spiritualita není jen rozumová, ale celostná. Spíše …

čti dál Františkova poezie a obřady mají význam pro nás

Antonyj Surožskij (Anthony Bloom) – SMRT NENÍ ZLÁ (Karmelitánské nakladatelství 2015)

Antonyj Surožskij (Anthony Bloom) – SMRT NENÍ ZLÁ (Karmelitánské nakladatelství 2015)

Zamítám postoj k smrti od moderního člověka. Ten má pocit strachu, odmítnutí, pocit, že smrt je to nejhorší, co se může člověku přihodit, a že za každou cenu musíme přežít, i když přežití má jen málo společné se skutečným životem. V dřívějších dobách se o smrti mluvilo jako o zrození do věčného života. Na život se nahlíželo …

čti dál Antonyj Surožskij (Anthony Bloom) – SMRT NENÍ ZLÁ (Karmelitánské nakladatelství 2015)