Odkazy

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – kříž

Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem - kříž

San Damiáno – Kříž František byl jako katolík od malička zvyklý na kříže. V Damiánu však byl osloven Křížem: „Františku, jdi a oprav můj dům, který, jak vidíš, se celý boří.“ To připomíná příběh s Abrahamem, který byl osloven, aby opustil svoji zemi. Nebo Mojžíše, který dostal příkaz: „vyvedeš můj lid z Egypta“. František vyhrnul rukávy a začal …

čti dál Šimon Batory OFMCap – PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem – kříž

Napomenutí sv. Františka

Napomenutí sv. Františka

Napomenutí přeložená v odkazech  (napomenutí v pořadí 1 – 12) Jsou přeloženy do češtiny z odkazu Ofs.assisi.sk O dalších napomenutích Zbývající napomenutí a komentář k nimm (13-28) jsou uloženy ZDE: spirit_duchovne_napomenutí od cyrila Brázdy OFM (Slovensky).pdf Napomenutí 13 – 28 s výjimkou napomenutím 27, které jsou chvalozpěvy ctností zahánějících neřesti, vyznívají jako komentář k evangelijním …

čti dál Napomenutí sv. Františka

Napomentutí sv. Františka – Jak poznat ducha Páně

Napomentutí sv. Františka - Jak poznat ducha Páně

12. Jak poznat ducha Páně 1 Zda služebník Boží sdílí Ducha Páně, lze poznat takto: 2 když Pán koná skrze něho něco dobrého, jestli se tím jeho tělo nechlubí, neboť to je vždy proti všemu dobrému, 3 ale zdali ztrácí ve svých vlastních očích cenu a pokládá-li sám sebe za menšího, než jsou všichni ostatní …

čti dál Napomentutí sv. Františka – Jak poznat ducha Páně

Napomenutí sv. Františka – Ať se nikdo nenechá zkazit

Napomenutí sv. Františka - Ať se nikdo nenechá zkazit

11. Ať se nikdo nenechá zkazit špatností druhého 1 Božímu služebníku se nesmí nic znelíbit kromě hříchu. 2 A jakýmkoliv způsobem by někdo zhřešil a služebník Boží by se kvůli tomu znepokojoval a rozčiloval, aniž by to bylo z lásky, hromadí si tresty [332]. 3 Ten služebník Boží, který se kvůli ničemu nerozčiluje a neznepokojuje, …

čti dál Napomenutí sv. Františka – Ať se nikdo nenechá zkazit

Napomenutí sv. Františka – O Ovládání těla

Napomenutí sv. Františka - O Ovládání těla

10. O ovládání těla 1 Jsou mnozí, kteří když hřeší nebo když zakoušejí bezpráví, často obviňují nepřítele nebo bližního. 2 Ale tak to není: každý totiž má svého nepřítele ve své moci; to je tělo, jehož prostřednictvím hřeší. 3 Proto blažený je ten služebník [331], který tohoto nepřítele, vydaného do své moci, bude vždy držet …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O Ovládání těla

Napomenutí sv. Františka – O milování

Napomenutí sv. Františka - O milování

9. O milování 1 Pán praví: Milujte své nepřátele [čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pronásledují a pomlouvají] [330]. 2 Ten totiž opravdu miluje svého nepřítele, kdo necítí bolest nad bezprávím, které mu [nepřítel] působí, 3 ale z lásky k Bohu se trápí nad hříchem jeho duše. 4 …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O milování

Napomenutí sv. Františka – O hříchu závisti

Napomenutí sv. Františka - O hříchu závisti

8. O hříchu závisti, kterému se musíme vyhýbat 1 Apoštol praví: Nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, než jen v Duchu svatém [327]; 2 a: Nikdo nečiní dobro, není ani jeden [328]. 3 Kdokoli tedy závidí svému bratrovi nějaké dobro, které Pán v něm mluví a koná, dopouští se hříchu rouhání, protože závidí samotnému Nejvyššímu …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O hříchu závisti

Napomenutí sv. Františka – Po poznání následujte Krista dobrými skutky

Napomenutí sv. Františka - Po poznání následujte Krista dobrými skutky

7. Po poznání ať následují dobré skutky 1 Apoštol praví: Litera zabíjí, ale duch oživuje [326]. 2 Ti jsou zabiti literou, kdo touží pouze znát slova, aby byli mezi ostatními považováni za moudřejší a mohli získat velké bohatství, které by dali svým příbuzným a přátelům. 3 Také ti řeholníci jsou zabiti literou, kteří nechtějí následovat …

čti dál Napomenutí sv. Františka – Po poznání následujte Krista dobrými skutky

Napomenutí sv. Františka – O napodobování Páně

Napomenutí sv. Františka - O napodobování Páně

6. O napodobování Pána 1 Pohleďme, bratři, všichni na dobrého pastýře, jenž pro spásu svých ovcí podstoupil utrpení na kříži. 2 Pánovy ovce ho následovaly v trápení i pronásledování, v pohanění i v hladu, ve slabosti i v pokušení a ve všem ostatním; a za to od Pána obdržely věčný život. 3 Proto je velkou …

čti dál Napomenutí sv. Františka – O napodobování Páně

Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně

Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně

5. Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně 1 Podívej se, člověče, jak skvělé postavení ti určil Pán Bůh, neboť tě stvořil a učinil k obrazu svého milovaného Syna, co se týče těla, a k [jeho] podobě [320], co se týče ducha [321]. 2 A všechno stvoření, které je pod nebem, každé …

čti dál Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně