20.4.2017 Profesní sliby Aničky Karpíškové a návštěva Michala Pometla OFM

Michal František Pometlo OFM se narodil 18. 10. 1935 v Přibyslavi v rodině truhláře. Počátkem šedesátých let, kdy pracoval jako kostelník v Přibyslavi, byl za svoje náboženské aktivity odsouzen na 1 rok k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na kněze byl vysvěcen v době normalizace 29. 6. 1974. Po vysvěcení působil řadu let v Plzeňské diecézi. Po příchodu do Prahy byl kvardiánem františkánského konventu, od dubna 1998 je farářem ve farnosti Panny Marie Sněžné. Jeho výtvarný talent se projevuje nejvíce v kreslení, kterému se věnuje od mládí.
Anička Karpíšková OFS, která vstoupila do Sekulárního františkánského řádu 17.3.2016 složila věčné sliby v kostele NPM ve františkánské ulici v Plzni dne 20.4.2017. Slavnostní mši celebroval Michal Pometlo OFM z PMS v Praze, koncelebroval Bonaventura Čapek OFMduchovní asistent MBS Plzeň a ministroval Šimon Jakub Růžička z konventu PMS v Praze, student KU.
Pán žehnej všem v jejich životní pouti.
Michal Pometlo OFM pak s námi rozebral  Chvalozpěv stvoření od sv. Františka prostřednictví své ikony. Nalezneš v dalším článku.

Napsat komentář