Měsíc: Únor 2017

Zde jsem Vittorio Francesco Viola OFM

Vysvětlivky černě jsou úryvky z knihy Zde jsem od V.F. Violy OFM / hnědě čteme úryvky z rituálu profese a z řehole SFŘ / a modře můj osobní komentář. V.F. Viola OFM komentuje  Liturgie svěcení v aktuálním Římském pontifikátu/ a dále je tento text srovnáván s Obřadem profese neboli rozhodnutím žít podle evangelia konaný při …

čti dál Zde jsem Vittorio Francesco Viola OFM

23.2.2017 setkání

23.2.2017 setkání

Šedivých , Kučerovy , Anička Karpíšková a Luboš Kolafa navštívili třetí cyklus Kavárny po škole, který ZŠ Dobřany (Jarda Šedivý ve škole řediteluje) organizuje ve spolupráci se Sdružením rodičů. Kavárna se týkala Efektivní komunikace jako klíč do dětské hlavy.Popisný jazyk při vedení žáků k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování nejen v situacích porušování pravidel. …

čti dál 23.2.2017 setkání

16.2.17 Setkání

Čtvrtek se svatým Františkem Modlitba svatého Františka z Assisi Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku,kde je křivda, odpuštění,kde je pochybnost, víru,kde je zoufalství, naději,kde je tma, světlo,kde je smutek, radost.Božský Mistře,popřej mi spíše těšit, než být těšen,spíše chápat, než být chápát,více milovat, než být milován;neboť dáváním dostáváme,odpouštěním se nám …

čti dál 16.2.17 Setkání

Modlitba společenství ke svaté Kláře

modlitba ke Kláře – tisk Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost. Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího. V malé a svaté Porciunkuli jsi odložila …

čti dál Modlitba společenství ke svaté Kláře

Žít s moudrostí včel – Karel Sládek (Karmelitánské nakladatelství 2016)

Výpisky v .pdf:  Žít s moudrostí včel – výpisky Včelstvo jako krásná rodina Včelstvo je charakterizováno trvalým společenstvím. Žádný z členů včelí rodiny nedokáže přežít sám. V trvalém společenství má každý své místo. Vytváří se jakýsi kastovní systém, ve kterém má každý své poslání. Tím je zajištěna stálost včelího společenství po celý rok. Vývoj včelí rodiny přináší …

čti dál Žít s moudrostí včel – Karel Sládek (Karmelitánské nakladatelství 2016)

2.2.2017 Setkání v 17,30

Setkání zahajujeme a končíme modlitbou za přímluvu sv. Antnína z Padovy tentokrát jí celou otiskuji čtvrtek se svatým Antonínem Prosba za ochranu Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudoběa úplnou odevzdanost do vůle …

čti dál 2.2.2017 Setkání v 17,30

2.2.2017 Modlitební setkání ve farní kapli ve Františkánské ulici v 17,00

Při našem pravidelném setkání ve čtvrtek jsme se modlili výklad Otče náš od sv. Františka z Assisi a pak křížovou cestu ke 14 pražským mučedníkům (výročí blahoslavenství je v únoru) Abyste si nemuseli hledat – modlitbu sv. Františka uvádím celou Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli! JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech …

čti dál 2.2.2017 Modlitební setkání ve farní kapli ve Františkánské ulici v 17,00

Kronika MBS Plzeň pro období 2017-2020

Úkolem sekretáře je v  našem společenství vést kroniku. Máme jí v papírové formě – to je taková ta klasická s papírovými fotografiemi.Podrobnější kroniku našeho MBS v Plzni tvoří Terciářské listy. Rada MBS je vydává v papírové formě A5 a v podstěte tam je vše co se dělo a bude dít.Odkaz na digitální formu je zde. …

čti dál Kronika MBS Plzeň pro období 2017-2020