Měsíc: Duben 2017

20.4.17 Michal Pometlo OFM – Píseň bratra slunce v Plzni

20.4.17 Michal Pometlo OFM - Píseň bratra slunce v Plzni

Michal Pometlo OFM : Píseň bratra Slunce Michal Pometlo OFM namaloval Píseň bratra Slunce mnohokrát, avšak tento jediný obraz se zachoval. Dne 20.4.2017 nám v Plzni, vysvětlil čim se nechal pro svůj obraz inspirovat.Michal má k Plzni vřelý vztah, protože tu mnoho let sloužil Františkánský kříž se vzkříšeným Kristem Nejprve je to celkový obraz ve …

čti dál 20.4.17 Michal Pometlo OFM – Píseň bratra slunce v Plzni

20.4.2017 Profesní sliby Aničky Karpíškové a návštěva Michala Pometla OFM

20.4.2017 Profesní sliby Aničky Karpíškové a návštěva Michala Pometla OFM

Michal František Pometlo OFM se narodil 18. 10. 1935 v Přibyslavi v rodině truhláře. Počátkem šedesátých let, kdy pracoval jako kostelník v Přibyslavi, byl za svoje náboženské aktivity odsouzen na 1 rok k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na kněze byl vysvěcen v době normalizace 29. 6. 1974. Po vysvěcení působil řadu let v Plzeňské diecézi. Po …

čti dál 20.4.2017 Profesní sliby Aničky Karpíškové a návštěva Michala Pometla OFM

K. Chesterton František z Assisi

Výpisky z knihy v .pdf – ZDE – G. K. Chesterton Sv. František 1.sv. František Františka lze moderním jazykem vykreslit trojím způsobem. Jako s postavou světské historie a vzorem občanských cností. Svatý provokatér. Upřímný demokrat. Láska k přírodě a ke zvířatům, smysl pro sociální cítění, smysl pro duchovní nebezpečí prosperity i majetku. Je jitřenkou renesance. Okázale zbožný …

čti dál K. Chesterton František z Assisi

6.4.2017 – modlitební setkání se sv. Antonínem

Modlitby v kapli se účastnili Jana, Anička, Dáša, Karel, Jarda, Luboš. Přečetli jsme kousek poznání vězně koncentračního tábora z knihy V.Fishla a modlili se za lidi, které známe. Pak jsme ve farním sále diskutovali nad výpisky z knihy José Antonia Merina. Františkánská cesta pro dnešního člověka José Antonio Merino Přeložil a upravil C.V.Pospíšil Úvod Záměrem …

čti dál 6.4.2017 – modlitební setkání se sv. Antonínem

30.3.2017 Vyprávění Jany Pachnerové o františkánské pouti do Izraele

30.3.2017 Vyprávění Jany Pachnerové o františkánské pouti do Izraele

Na setkání se sv. Klárou jsme tentokrát vyslechli vyprávění Jany Pachnerové o její pouti s františkánskou farností do Izraele. Kromě šesti terciářů přišlo také sedm hostů, kteří reagovali na osobní pozvání a nebo na informaci ve farním Bartíku. Vyprávění bylo poutavé a mnoho obrázků mám přiblížilo turistickou atmosféru na poutních místech Izraele.

čti dál 30.3.2017 Vyprávění Jany Pachnerové o františkánské pouti do Izraele