26.10.17 na výstavě Magičtí Luxemburkové v Plzni v Papírně

Jaroslav, Jana, Tomáš, Luboš z MBS Plzeň se účastnili putovní výstavy ministerstva kultury Magičtí Luxemburkové v prostorách plzeňského kulturního centra Papírna dne 26.10.17. Potom jsme poseděli v Papírenské kavárně ke vzájemnému sdílení a popovídání. Domluvili jsme se na dalších akcích.

Úvodní slovo a požehnání výstavě od Mons. Františka Radkovského

Slovo a požehnání při vernisáži výstavy Magičtí Lucemburkové v Plzni dne 6. 9. 2017
Výstava, kterou otvíráme, je mimořádná. Dává nám nahlédnout do naší bohaté historie a ukazuje, jak vysokou kulturní úroveň měla v té době naše zem. Zároveň dosvědčuje, že naše zem během své histo-rie vždy kulturně a politicky patřila k západní Evropě. To je důležité poznání i pro dnešní dobu, kdy se objevují nejen kritiky na Evropskou unii, ale i návrhy na vystoupení z ní. Kritiky jsou často opráv-něné, protože Evropská unie ztratila svůj křesťanský duchovní obsah a zůstala z ní slupka možných i nemožných směrnic a předpisů, a to je velmi málo. Těch, kteří chtějí vystoupit, se ptám, kam chtějí patřit, když celá naše historie ukazuje, kam jsme patřili a patříme. Proto chci říci, že smysl této výstavy je také ukázat, že jako jsme v historii pozitivně přispívali k růstu Západní a Střední Evropy, je třeba nikoliv z ní utíkat, ale přispívat k jejímu zlepšení. Je to naše odpovědnost za úspěšný vývoj Evropské unie. Kéž tedy výstava přispěje k povzbuzení této odpovědnosti u všech návštěvníků.
Modleme se: Bože, děkujeme ti za všechno dobré, co Lucemburkové do naší historie přinesli, děku-jeme Ti za kulturní a duchovní bohatství, ke kterému v naší zemi přispěli, a prosíme Tě, ať tato výsta-va u všech návštěvníků prohloubí úctu k naší zemi a její historii a povzbudí odpovědnost za její pří-tomnost i budoucnost v rámci celé Evropy, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Mons. František Radkovský
emeritní biskup plzeňský
prezident Diecézní charity Plzeň


 

Napsat komentář