Archiv autora: redaktor

Umění stárnout

Výpisky z knihy Anselma Grüna To jsem byl ještě mlád a bez kategorie. Dnes už jsem v kategorii mladý senior. Myslím, že nastal čas připravovat se na kategorii senior, protože stárnout je prý umění. Ono to asi přijde samo, ale … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Štítky: , | Napsat komentář

Bonaventura Bouše: Prorok české církve – Jan Rückl

Věřím, že budoucnost se neotevírá tam, kde je zajištěnost bohatstvím, mocí nebo moudrostí. Budoucnost se otevírá v riziku, v ztroskotáních, a dokonce v selháních, jsou-li vyznána ve světle pravdy. Neboť podle Ježíše budoucnost nemají bohatí ale chudí…budoucnost nemají spravedliví poslouchajíce zákon, ale ti kdo jsou hříšní, protože nestačí výzvě, kterou slyšeli…Bůh se nemůže jinak prosadit…než v bláznovství a bezmoci: právě tyto vlastnosti jsou v křesťanství Božími atributy, zjevenými na Ježíši ukřižovaném, „člověku, který vydal sebe sama“ Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů | Štítky: , | Napsat komentář

Franz Kafka – Autobiografická skica

Jedinečnost člověka bývá často v dětství potlačena. Franz to vyjádřil geniálně.

Rubriky: Formace-terciari, odjinud | Štítky: , , | Napsat komentář

Stoletý Benedikt Holota OFM – 70 let jeho kněžství

Benedikt vyzval k tomu, abychom každý z nás prožili svůj osobní advent s nejbližším člověkem a děkovali za všechna dobra která s ním zažíváme. Celý příspěvek

Rubriky: formace národní | Štítky: | Napsat komentář

Duch člověka a Duch Boží

Pán obdaroval sv. Františka lidmi, ale ne proto, aby mu pomohl vytvořit dokonalou, profesní organizaci. Skoro se mi chce říci, že právě naopak. Nedokonalost a chybovost měla vždy být nedílnou součástí františkánské rodiny. Cílem bylo, učit se lásce na základě chyb (chcete-li hříchu).
Duch Boží nás učí všemu, co potřebujeme a často nás učí právě skrze druhé lidi. Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Štítky: , , , | Napsat komentář

“OPRAVA MÉHO DOMU”:

Každá generace má své vlastní výzvy, jak opravit církev…. Celý příspěvek

Rubriky: formace mezinárodní | Štítky: , | Napsat komentář

Trocha zvukového potěšení – Píseň bratra slunce

Rubriky: formace mezinárodní | Napsat komentář

Encyklopedie českých klášterů – p. Vlček, P. Sommer, D.Foltýn

Ve výpiscích se věnuji mendikantům – žebravým řádům. Ostatní jen nadpisy pro přehled rozsahu knihy která má skoro 800 stran Celý příspěvek

Rubriky: formace- historická, Františkánské kláštery v ČR | Štítky: | Napsat komentář

Dialog

Slova Milana Machovce potvrzují účel bratrského soužití v neustále se měnícím světě. (Fratelli Tuti)Hlouběji chápeme proč Pán dal Františkovi dary na lidech ačkoliv je zpočátku nechtěl. Oprava církve, jak ji Pán skrze Františka napravoval, byla vedena skrze poznání sebe sama, uznání své vlastní důstojnosti, odvahy vést upřímný dialog a skrze neustálého růstu bratrství a neustálého dialogu. Celý příspěvek

Rubriky: formace- historická | Štítky: , , , | Napsat komentář

Papež k františkánským výročím: Napodobování chudého Krista je spojeno s láskou k chudým

Najít v jeho evangelijním životě cestu, jak jít v Ježíšových stopách. Konkrétně to znamená naslouchat, být na cestě a hlásat až na periferie. Celý příspěvek

Rubriky: formace mezinárodní | Štítky: , | Napsat komentář

Co si dnes představovat jako křesťanské hodnoty?

Jan Bednář /Universum1/2018 str 14-17 Výpisky Nelhat, nekrást, poctivě pracovat, řádný rodinný život, pečlivá výchova potomků – nejsou křesťanské speciality patří totiž ke každé slušné a dlouhodobě stabilní společnosti. Základním a zároveň náročným požadavkem na křesťana je být člověkem. Mít … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Napsat komentář

Vlažná víra, unavený ateismus, agnosticismus

Petr Kolář SJ, Universum – revue ČKA, 1/2018 Jan 6,67n Výpisky z článku poskytl LFK …Dnes je opravdový ateista vzácným jevem a svými postoji se začíná blížit postoji vlažného věřícího. pap. Benedikt XVI : …Věřící i nevěřící se oba svým … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Napsat komentář

Pán prstenů v kostce

Podle svého autora J. R. R. Tolkiena je Pán prstenů “samozřejmě dílo v zásadě náboženské a katolické”. To by mohlo mnohé lidi zmást nebo udivit. Vždyť na jeho zhruba tisíci stranách není nikde ani zmínka o Kristu nebo jeho církvi. Celý příspěvek

Rubriky: formace mezinárodní | Štítky: , | Napsat komentář

Spiritualita nenásilí

K tomu, abychom se naučili rozpoznávat a respektovat “posvátné” v každém člověku, včetně nás samých, a v každém kousku stvoření. . . .
Abychom hluboce přijali sami sebe, “to, kdo jsem”, se všemi svými dary a bohatstvím, se všemi svými omezeními, chybami, nedostatky a slabostmi, a uvědomili si, že jsem přijímán Bohem. . . Celý příspěvek

Rubriky: Pro dnešní den | Štítky: | Napsat komentář

Malé poznámky z Formace pro formátory skupinek

Ptejme se při trvalé formaci na to co od ní očekáváme? Co členové očekávají? Motivace pro naše ‘scházení se’ jsou různá a to jak osobně, tak jsou různá i ve všech MBS.  Malé cíle Neočekávejme v MBS velké věci a … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Napsat komentář

výpisky z knihy Cesta ven ze šíleného světa

Jan Menděl. www.noxi.cz Náš svět. Svět se mění. Lidé jsou si blíž. Jen je dál nespravedlivý. Holt je takovej. Jak mohou milióny lidí žít a vlastně nevědět proč? Kam utéct? je jen jeden správný směr . zpět k duchu. Duch … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

Bratr Sebastián Smrčina – Františkánská spiritualita dnes

František nechtěl být otrokem systémů a plánů Sice nechtěl zakládat řád, ale když rozeznal, že mu Pán dal bratry, šel se dovolit papeže. Nikdy nechtěl být otrokem systému, ale chtěl vždy aktuálně odezírat Boží vůli v souvislosti se situací v … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Napsat komentář

denní texty od CAC založené Richardem Rohrem OFM

Kam nyní zaměřuji svou pozornost – jednoduché podněty a rady jak se stavět k životu v reálném světě https://www.frantiskani.cz/index.php/category/richard-rohr-ofm-centrum-pro-zivot-a-rozjimani/

Rubriky: Formace-terciari | Napsat komentář

Sedm zákonů -Jak se rodí , rostou a upadají civilizace

Mějte ambici měnit svět. Chtějme sázet, obrazně řečeno stromy v jejichž stínu budou odpočívat až naši potomci. Celý příspěvek

Rubriky: formace- historická, Formace-terciari | Štítky: | Napsat komentář

Svět tělo a ďábel Richard Rohr OFM

Musíme nějakým způsobem milovat celou realitu, odpouštět jí, připouštět jí a tak ji činit posvátnou. Čím více dokážeme zahrnout a opustit, tím stoupáme výše na zralou úroveň vědomí Celý příspěvek

Rubriky: Pro dnešní den | Štítky: , , | Napsat komentář