Archiv autora: redaktor

Nechte se probudit otcem Jakubem od Ježíše 

V krátké rekolekci, kterou přednášel mladým lidem v hodinách filozofie (na konci střední školy), trval na tomto pojetí svatosti. Začal tím, že s nimi hovořil o tajemství eucharistie, a pak je učil o svatosti pomocí toho, co se mělo stát … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari, Pro dnešní den | Štítky: , | Napsat komentář

Fratelli tutti – jak přistupovat k politice

Úkolem lásky je je však také pracovat na změně společenských podmínek, které způsobily utrpení nějakého člověka, byť ho přímo neznáme. Pomůžeme-li starému člověku přejít řeku, je to úkon lásky, když pro něj politik vybuduje most, je to také úkon lásky. Celý příspěvek

Rubriky: papež terciářům | Štítky: , , | Napsat komentář

Nahá žena na střeše – Bible a psychoterapie

 Jak vykládat Bibli? (objektivní liberální teologie – očištěn Bible od mýtů. A subjektivní postmoderní Teologie – nech na sebe příběhy osobně působit … hermeneutika zaměřená na příjemce). Nechceme klouzat je po povrchu. Celý příspěvek

Rubriky: Pro dnešní den | Štítky: , | Napsat komentář

Kvantová realita – Emmanuel Ransdorf

Kvantový svět vyniká logikou. Chrání přírodu před hrozbou rozporu. Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: | Napsat komentář

Vnášejme nebe do pekla

Úlohou křesťanů dnes není prodávat odpustky a poukázky do nebe, výhodně zlevněné vstupenky do posmrtných rajských zahrad. Spíše máme vnášet do pekel a očistců našeho světa kus nebe – to znamená lásky. Dokonalá láska zahání strach, učí apoštol Pavel. Neboť láska, jak praví Písmo, je silnější než smrt. Amen. Celý příspěvek

Rubriky: Pro dnešní den | Štítky: , , | Napsat komentář

Jaroslav Dušek Tvarytmy

Ve tmě se vynoří cosi, co je schopné mluvit Někdy je to jen takový hlas. Pluješ-li volně proudem života, určitě někoho potkáš. Anita Moorjani se zbavila rakoviny, která prolezla celé její tělo. Jak ? Vzdala jsem se všeho, všech systémů … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Boj o modlitbu

Duchovní touhy jsou projevem přítomnosti Ducha svatého v našich srdcích, podobně jako jsou vodní plochy na povrchu země znamením skrytého pramene.

Touha po modlitbě, stejně jako každá jiná duchovní touha, je již částečně dílem Ducha svatého v nás. Celý příspěvek

Rubriky: sv. Terezie | Štítky: , , , | Napsat komentář

Dvanáct století církevních dějin

František nerad viděl změnu řehole i vnitřního složení řádu, do něhož vstupovali lidé vynikajícího postavení a učení a zastiňovali jej….Řád pozbýval porozumění pro Františkovu bezprostřednost a srdečnou zbožnost. Noví vůdci dali více na organizaci a zevní rozmach….Před smrtí zdůraznil ještě svou závětí hlavní zásady původního řádového společenství i poslušnost kněžím. Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů | Napsat komentář

Jak je to tedy s peklem ?

Boží láska nedospívá ke svému cíli pouhým trestem nebo odplatou. My straníme modelu nedostatku a vzácnosti, ale Ježíš hlásal míru natřesenou, vrchovatou – tedy model hojnosti. Model, který přináší vítězství pro všechny – bez výjimky. (Luk 6:38, Luk 2:10) Vzkříšení se týká celého stvoření (1.Kor 15:51) Všichni budeme proměněni. Celý příspěvek

Rubriky: formace - teologie těla | Štítky: , | Napsat komentář

Prožívání duchovního života

Vidí krásu ducha v každém člověku, v přírodě a městech, ve všech tvorech, událostech a v celém světě……. rozdává lásku, je zdrojem lásky, aniž by staral o to, zda to ostatní oceňují nebo oplácejí. Je šťastný protože miluje. Miluje , protože je šťastný…. bere druhého jaký je. Celý příspěvek

Rubriky: Pro dnešní den | Štítky: , , | Napsat komentář

Paní s hořícím srdcem a jasnou myslí

Zdislava S Anežkou se několikrát v Praze setkala a obdivovala její zápal pro Krista. Když se setká s knězem Česlavem z řádu sv. Dominika, nadchne se jejich ideály a vstoupí do řádu jako terciářka. Pro bratry dominikány založí klášter v Trutnově a po vzoru Anežky České založí při klášteru špitál. Žila Dominikův ideál nikoliv za zdmi kláštera, ale ve světě. Celý příspěvek

Rubriky: sv. Anežka | Štítky: , | Napsat komentář

Eliška Chudáčková o františkánech v Plzni 1935-50

Eliška Chudáčková vzpomíná na Františkány v Plzni od roku 1933 do roku 1950 Celý příspěvek

Rubriky: formace- historická, Kronika MBS Plzeň | Štítky: , | Napsat komentář

Umění stárnout

Výpisky z knihy Anselma Grüna To jsem byl ještě mlád a bez kategorie. Dnes už jsem v kategorii mladý senior. Myslím, že nastal čas připravovat se na kategorii senior, protože stárnout je prý umění. Ono to asi přijde samo, ale … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Štítky: , | Napsat komentář

Bonaventura Bouše: Prorok české církve – Jan Rückl

Věřím, že budoucnost se neotevírá tam, kde je zajištěnost bohatstvím, mocí nebo moudrostí. Budoucnost se otevírá v riziku, v ztroskotáních, a dokonce v selháních, jsou-li vyznána ve světle pravdy. Neboť podle Ježíše budoucnost nemají bohatí ale chudí…budoucnost nemají spravedliví poslouchajíce zákon, ale ti kdo jsou hříšní, protože nestačí výzvě, kterou slyšeli…Bůh se nemůže jinak prosadit…než v bláznovství a bezmoci: právě tyto vlastnosti jsou v křesťanství Božími atributy, zjevenými na Ježíši ukřižovaném, „člověku, který vydal sebe sama“ Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů | Štítky: , | Napsat komentář

Franz Kafka – Autobiografická skica

Jedinečnost člověka bývá často v dětství potlačena. Franz to vyjádřil geniálně.

Rubriky: Formace-terciari, odjinud | Štítky: , , | Napsat komentář

Stoletý Benedikt Holota OFM – 70 let jeho kněžství

Benedikt vyzval k tomu, abychom každý z nás prožili svůj osobní advent s nejbližším člověkem a děkovali za všechna dobra která s ním zažíváme. Celý příspěvek

Rubriky: formace národní | Štítky: | Napsat komentář

Duch člověka a Duch Boží

Pán obdaroval sv. Františka lidmi, ale ne proto, aby mu pomohl vytvořit dokonalou, profesní organizaci. Skoro se mi chce říci, že právě naopak. Nedokonalost a chybovost měla vždy být nedílnou součástí františkánské rodiny. Cílem bylo, učit se lásce na základě chyb (chcete-li hříchu).
Duch Boží nás učí všemu, co potřebujeme a často nás učí právě skrze druhé lidi. Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari | Štítky: , , , | Napsat komentář

“OPRAVA MÉHO DOMU”:

Každá generace má své vlastní výzvy, jak opravit církev…. Celý příspěvek

Rubriky: formace mezinárodní | Štítky: , | Napsat komentář

Trocha zvukového potěšení – Píseň bratra slunce

Rubriky: formace mezinárodní | Napsat komentář

Encyklopedie českých klášterů – p. Vlček, P. Sommer, D.Foltýn

Ve výpiscích se věnuji mendikantům – žebravým řádům. Ostatní jen nadpisy pro přehled rozsahu knihy která má skoro 800 stran Celý příspěvek

Rubriky: formace- historická, Františkánské kláštery v ČR | Štítky: | Napsat komentář