Benedikt V. Holota OFM Vzrůst duchovního života

spasitel emanuelJde o vzrůst lásky ke Kristu. Duchovní život je trvalá snaha lásky spočívat beze slov v hlubokém vědomí skutečnosti Božího Tajemství. V Přijímání všeho co den přináší, ve svědectví avangelijního života ve světě. Víra je každý den novou událostí. Pane dej mi svatou víru přímou (sv. František) Ve svém náboženském životě nespěchej, spoléhej se na Boha. Mějme sami se sebou trpělivost. Učme se čekat. Měj denní řád. Nenechej se deprimovat chybami, sleduj snahu. Podívej se co jsi už nalezl: Co mne na Bohu přitahuje? měj tak silný vztah ke Kristu, že tě ponese i v těžkých situacích. Hledej lidskou zralost, kresťanství, sebeobětování, lásku k bližnímu, Eucharistii. Nechej se prostoupit, nech Boha velnout. Vědomí Pána Boha a sebe je důležité.Zůstávej pevně opřený o jeho milosrdenství. Pán Bůh je skromný, ale chytrácky toho nevyužívej. Děkuj. Děkuj.

Napsat komentář