Benedikt V. Holota OFM – život jako pravda v Bohu

Smířit se s údělem, s opuštěností, s nevinným utrpením. Pán to nechá dojít až na mez, než zasáhne. je zbytečné pochybovat. Eucharistie je posledním milosrdenstvím Božím. Budeš-li se dívat na sebe zmalomyslníš, budeš-li se dívat na Boha, budeš plný naděje. Neseš odpovědnost za nevyužití či zneužití darů. Volba mezi dobrem a zlem, rozhoduje jaký člověk je. Pán hledí na srdce člověka. Měj bezmeznou důvěru v Pána. Bůh je nekonečně větší. Nepochopitelný. Nepřestaň být vděčný.

Modlitba: Pane. Nakonec vyslechneš tiše celý můj život, ten celoživotní monolog ubožáka v tísnivé samotě. Pane věřím, že nad mým životem nebude mít slovo Tvá spravedlnost. věřím, že dějiny mé duše uzavřeš slovem svého milosrdenství, kterým vřekneš do mého srdce Sebe samého.

Napsat komentář