Archiv rubriky: dějiny Františkánů

především dějiny terciářů, ale i prvního a druhého řádu

Dvanáct století církevních dějin

František nerad viděl změnu řehole i vnitřního složení řádu, do něhož vstupovali lidé vynikajícího postavení a učení a zastiňovali jej….Řád pozbýval porozumění pro Františkovu bezprostřednost a srdečnou zbožnost. Noví vůdci dali více na organizaci a zevní rozmach….Před smrtí zdůraznil ještě svou závětí hlavní zásady původního řádového společenství i poslušnost kněžím. Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů | Napsat komentář

Bonaventura Bouše: Prorok české církve – Jan Rückl

Věřím, že budoucnost se neotevírá tam, kde je zajištěnost bohatstvím, mocí nebo moudrostí. Budoucnost se otevírá v riziku, v ztroskotáních, a dokonce v selháních, jsou-li vyznána ve světle pravdy. Neboť podle Ježíše budoucnost nemají bohatí ale chudí…budoucnost nemají spravedliví poslouchajíce zákon, ale ti kdo jsou hříšní, protože nestačí výzvě, kterou slyšeli…Bůh se nemůže jinak prosadit…než v bláznovství a bezmoci: právě tyto vlastnosti jsou v křesťanství Božími atributy, zjevenými na Ježíši ukřižovaném, „člověku, který vydal sebe sama“ Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů | Štítky: , | Napsat komentář

Encyklopedie českých klášterů – p. Vlček, P. Sommer, D.Foltýn

Ve výpiscích se věnuji mendikantům – žebravým řádům. Ostatní jen nadpisy pro přehled rozsahu knihy která má skoro 800 stran Celý příspěvek

Rubriky: formace- historická, Františkánské kláštery v ČR | Štítky: | Napsat komentář

Vyprávění Mudr. Jiřinky Křížkové, která byla přijata do třetího řádu v roce 1944

Nahráno (neuměle mobilem) na setkání terciářů sv. Františka v Plzni dne 23.5.2019 Další informace o životě terciářky : Více se lze o Jiřince dovědět na stránkách paměti národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/krizkova-jirina-1925

Rubriky: dějiny Františkánů | Napsat komentář

Minoritský konvent s kostelem sv. Máří Magdaleny ve Stříbře

Bývalý konvent Minoritů při kostele sv. Máří magdaleny ve Stříbře od roku 1781 patří městu Stříbru. Kostel byl zbořen a na místě postavena škola (dnes m. úřad) Celý příspěvek

Rubriky: Františkánské kláštery v ČR | Napsat komentář

Kronika františkána Eberharda Abloufa z 15. století

Z kroniky lze vyčíst že františkáni museli na českém území čelit i jiným výzvám než boji s heretiky… pro pražské katolické pány představovali však podporu Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů, formace- historická | Štítky: , | Napsat komentář

Martin Ollé Pojem claustrum v počátcích františkánství

Pro minority jakéhokoliv řádu však i nadále platí princip Chudoby a jejího velkého užitku pro životní pouť františkána. Na ničem nelpět, nic si nepřivlastňovat je ostatně dobrá rada pro kteréhokoliv křesťana. Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů, formace- historická, Formace-terciari | Napsat komentář

Stanislav Hlaváč- Spletité osudy Eliáše z Cortony (+1253)

(Vydalo Europeana Pragensia 9- Historia Franciscana VI. Nakl. Filosofického ústavu Academie věd ČR) Výpisky z článku: Osobnost bratra Eliáše z Cortony představuje jeden z nejdiskutovanějších problémů z ranných františkánských dějin: (24) V nejstarších svědectvích se s bratrem Eliášem setkáváme jako s člověkem, kterého spojoval důvěrný vztah s Františkem Zcela … Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů, formace- historická, Formace-terciari | Napsat komentář

Výpisky z odborného článku Ctirada V. Pospíšila – NOSITELÉ FRANTIŠKÁNSKÉ SPIRITUALITY A ISLÁM

Nositel františkánské spirituality nesmí podléhat laciné eufórii vůči muslimům i jejich odpůrcům. Hlavní je žít evangelium. Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů, formace- historická, Sv. František | Napsat komentář

Františkánský klášter ve Slaném (1655–1950)

Původně renesanční, později barokně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice je součástí areálu Kláštera Nejsvětější Trojice, významné dominanty města Slaný. Kostel vznikl v letech 1581-1598, a to jako protestantský hřbitovní kostel – z té doby se dochoval presbytář, okna presbytáře, sakristie s … Celý příspěvek

Rubriky: Františkánské kláštery v ČR | Napsat komentář

Konvent s kostelem Panny Marie Loretánské a sv. Vavřince Hájek u Prahy (1659-1950)

zde ke stažení pdf. s foto dokumentací: Konvent s kostelem Hájek u Prahy Poutní místo nedaleko Unhoště získalo své jméno podle lesíka nedaleko pramene Látovického potoka. Vysázel jej Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru, pán na Kladně, hejtman slánského kraje. Přestoupil ještě … Celý příspěvek

Rubriky: Františkánské kláštery v ČR | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Plzeň- bývalý Konvent s kostelem Panny Marie Nanebevzatí (1460-1950)

Celý text a foto zde :Konvent v Plzni u NPM.pdf Král Jiří z Poděbrad pozval se souhlasem papeže Pia II. do Plzně přísnější odnož řádu (observanty) a odňal tak práva minoritům (ti mohli zůstat za podmínky, že přijmou přísnější řeholi). Než … Celý příspěvek

Rubriky: Františkánské kláštery v ČR | Štítky: , , | Napsat komentář

Jindřichův Hradec – Konvent MINORITŮ s kostelíkem sv. Jana Křtitele (kolem 1320-1560)

Odkaz na pdf s fotografiemi z kláštera minoritů: Stručně – Minoritský klášter – Jindřichův Hradec Do města pozval minority Oldřich III. Z Hradce., který je uvedl ke kostelíku na severovýchodním okraji města. Byl to kostel farní. Již před rokem 1200, pak … Celý příspěvek

Rubriky: Františkánské kláštery v ČR | Štítky: , , | Napsat komentář

Františkánský klášter s kostelem sv. Kateřiny – Jindřichův Hradec …

Ke stažení v pdf s fotografiemi : Konvent s kostelem sv. Kateřiny – Jindřichův Hradec   Františkáni přišli do Jindřichova Hradce roku 1457 ze slezského Hlohova. Jindřich IV. z Hradce řeholníkům daroval nejenom pozemky, ale také vystavěl na vlastní náklady … Celý příspěvek

Rubriky: Františkánské kláštery v ČR | Štítky: , | Napsat komentář

K. Chesterton František z Assisi

Výpisky z knihy v .pdf – ZDE – G. K. Chesterton Sv. František 1.sv. František Františka lze moderním jazykem vykreslit trojím způsobem. Jako s postavou světské historie a vzorem občanských cností. Svatý provokatér. Upřímný demokrat. Láska k přírodě a ke zvířatům, smysl … Celý příspěvek

Rubriky: dějiny Františkánů, formace- historická | Napsat komentář

Serafinská cesta VI 4/1995

SC VI 4 1995.pdf Zmrtvýchvstalý. P.Bernard Bartoň OFMCap. Ježíš dokázal, že je Pánem života a smrti. Od začátku vyžadoval Kristus od svých učedníků bezvýhradné přilnutí k jeho osobě. (Mat 7,21-23) Tím odsoudil veškerou vnější zbožnost.(prosit o odpuštění a sám neodpouštět, horlivě … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta VI 3/1995

Serafinská cesta byla založena v roce 1982 a navázala na Serafínský prapor a serafínské květy. Současný šéfredaktor Jiří Tůma OFS. V roce 1994 začal vycházet Poutník – část redakce ze Serafínské cesty odešla do Poutníka, protože si představovali časopis jinak. Redakce Serafínské … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta VI 2/1996

SC VI 25/1995 Bůh je náš Otec , p. Bernard Bartoň OFMCap Ježíš nám vrátil Otce do středu lidského srdce. Ježíšovo náboženství je láska a milost. Otec a Otcova láska stojí na začátku našeho vykoupení. Milost předcházející láska. Bůh všemohoucí … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta VI 1/1995

Nový rok 1995 p.Bernard Bartoň OFMCap. Vykročme do nového roku v Božím jménu. Kdo je tento Ježíš? Je králem a přece umývá učedníkům nohy. Je jako ohnivý požár a přece miluje lid. Abychom pochopili všechny protiklady, musíme opustit své dosavadní stanovisko. … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Serafinské listy V 12/94

Vánoce 1994 Katolická tradice se dovede dívat na celého člověka. Neopírá se jen o rozum či vůli, ale počítá i s citem Mystické vánoce 1252 P.A.Rotzetter OFMCap. Klára musí vánoce prožívat na lůžku. Po modlitbě uslyšela hudební nástroje i zpěv … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , | Napsat komentář