Archiv rubriky: Serafinská cesta – časopis SFŘ

Serafinská cesta VI 4/1995

SC VI 4 1995.pdf Zmrtvýchvstalý. P.Bernard Bartoň OFMCap. Ježíš dokázal, že je Pánem života a smrti. Od začátku vyžadoval Kristus od svých učedníků bezvýhradné přilnutí k jeho osobě. (Mat 7,21-23) Tím odsoudil veškerou vnější zbožnost.(prosit o odpuštění a sám neodpouštět, horlivě … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta VI 3/1995

Serafinská cesta byla založena v roce 1982 a navázala na Serafínský prapor a serafínské květy. Současný šéfredaktor Jiří Tůma OFS. V roce 1994 začal vycházet Poutník – část redakce ze Serafínské cesty odešla do Poutníka, protože si představovali časopis jinak. Redakce Serafínské … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta VI 2/1996

SC VI 25/1995 Bůh je náš Otec , p. Bernard Bartoň OFMCap Ježíš nám vrátil Otce do středu lidského srdce. Ježíšovo náboženství je láska a milost. Otec a Otcova láska stojí na začátku našeho vykoupení. Milost předcházející láska. Bůh všemohoucí … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta VI 1/1995

Nový rok 1995 p.Bernard Bartoň OFMCap. Vykročme do nového roku v Božím jménu. Kdo je tento Ježíš? Je králem a přece umývá učedníkům nohy. Je jako ohnivý požár a přece miluje lid. Abychom pochopili všechny protiklady, musíme opustit své dosavadní stanovisko. … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Serafinské listy V 12/94

Vánoce 1994 Katolická tradice se dovede dívat na celého člověka. Neopírá se jen o rozum či vůli, ale počítá i s citem Mystické vánoce 1252 P.A.Rotzetter OFMCap. Klára musí vánoce prožívat na lůžku. Po modlitbě uslyšela hudební nástroje i zpěv … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Serafinské listy V 11/94

Modlita Páně podle P Zieja (komentář k textu): Buď vůle tvá…tak i na zemi – ve všech našich záležitostech, v továrně, na poli, v nás všech, v životě a ve smrti, aby už nebyli mezi námi hladoví, bezdomovci a opuštění, žijící ve tmě a … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , | Napsat komentář

Serafinská cesta V 10/1994

Poznání. Ludmila OFS: Pomocí Boží jsem si jistá, jinak bych padla docela. Chci být radostná a čistá, abych láskou zkrásněla. Ubi Deux-Ibi pax. P.Rotzeter OFMCap. Míru dosáhneme jen tehdy, když budou statky určité země a světa rozdělovány spravedlivěji. František však … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta V 9/1994

Svatý duch Boží dává sílu k víře, dává sílu a naději, dává sílu k lásce, je silou ke správnému mluvení, je smíření Boží, je útěcha Boží, je duchem jednoty. Františkánská novéna. P.A.Rotzetter. (pokračování z čísla 8) Ubi deus-Ibi Pax. 3. Spor jako místo … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , | Napsat komentář

Sertafinská cesta 8/1994

Text promluvy Jana Pavla II. Na La Verně. Skutečným Františkovým tajemstvím bylo to, že si zvolil Krista. Drazí mladí lidé, milujte život. Milujte ho s hloubkou a vášní sv. Františka z Assisi. Svět potřebuje Františkovo srdce otevřené pro Boha i pro druhé. … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , | Napsat komentář

Serafinská cesta V 7/1994

Modlitba s pannou Marií. Arcibiskup Mons. ThDr Miloslav Vlk: Ježíš vstal z mrtvých. Ani pro nás není smrt poslední tečkou za životem. Ježíš vítězil nad utrpením. Ježíš se ujal svého království. Prosme, aby jeho království mělo své místo v co nejvíce srdcích. Ježíš … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Napsat komentář

Pravidla pro návštěvu Assisi

Chceš prožít Assisi a Františka slyšet, jak chodí jeho ulicemi? Chceš zpívat píseň o jiném životě a přidat se ke zpěvu Sluneční písně? Chceš cítit sám se sebou a se všemi, kdo jsou s tebou v Assisi? Chceš objevit smysl … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: | 1 komentář

Serafinská cesta V. 6/1994

Veronika Vaněčková úryvek z básní: Ale kostely a nekonečnost Boha je pro všechny prostorná, vždy otevřená….. Jan Pavel II. : „Otevři Bože, naše srdce, abychom viděli Krista ve všech, kdo potřebují naši lásku. Jedinou Františkovou chloubou byl kříž. Homilie Jana … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Serafinská cesta V. 5/1994

Modlitba. ThDr. Josef Zvěřina: Maria (vyd. Opus Bonum): úryvek: Jsi služebnice Páně, ne služka: proto mluvíš s Kristem, mluvíš s Apoštoly. V Nazaretě s andělem, v betlémě s dítětem, v Káně s chudáky, s učedníky. Jsi první u Ježíšova znamení. Pod křížem, kdy jsi nám byla daná a … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , | Napsat komentář

Serafinská cesta V. 4/1994

Slovo vydavatele. Jiří Tůma. Chceme uveřejňovat více novinek ze života Františkánů. Řádová jubilea, úmrtí. Potřebujeme však zvýšit náklad, abychom udrželi stejnou cenu a proto nabízejte časopis ve farnostech. Aleluja teď slavně pějme. Petr Alk. OFM. Vstal jsem z mrtvých a jsem … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Serafínská cesta V. 3/1994

Hle vstupujeme do Jeruzaléma b. Zdislav OSM Cap: Ó vpravdě blahodárná moc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem. Kéž se nám rozjímání o tajemství smrti a vzkříšení hluboce zapíše do srdce, aby naše obnova křestního vyznání zněla opravdově. Žít s poctivostí … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Serafinská cesta V. 2/1994

Sestra Chiara Augusra Linatu OSC (klariska) „Pane Bože, ty který mě miluješ a necháváš mne milovat, můj den bude i dnes osamělý, skrytý před očima všech, snad plný potíží a bolesti. Ale moje srdce je vřelé a starostlivé, je to … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , , , , , , | Napsat komentář

Serafinská cesta V. 1/1994

P. Georg Roth (Serafinský prapor č. 1 1934):V kajícím řádě se nedá duchovní pokrok změřit ani zvážit. Sv. František se na konci života ohlédl na celé své životní dílo a řekl: “Bratři, začněme, neboť dosud jsme nic neučinili.“ Začněme tedy … Celý příspěvek

Rubriky: Serafinská cesta - časopis SFŘ | Štítky: , , , | Napsat komentář