Archiv rubriky: odjinud

různé, např Colattio, výpisky z knih nepsané pro františkány

David R. Hawkins Objevení boží přítomnosti – Duchovnost a svět

Co dělat s těžkostmi?

V každé z nich s skrývá nějaký dar. Prosívá nám postoj pokory. Vidět souvislosti. Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , , , | Napsat komentář

David R. Hawkins Objevení boží přítomnosti – Rozmluvy

Většina literatury o sebepoznání, čili osvícení vychází ze starobylých učení…jeho pravda nebyla vždy správně pochopena a vykládána… velkou cenu proto má moderní výklad a ujasňování a zjišťování. Jaký účel mají duchovní knihy? Poskytovat autentické informace…žáci nutně potřebují správné informace. Ale … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , | Napsat komentář

DR. Hawkins objevení Boží přítomnosti – Prožívající (kap.6)

Odbourat složitý mechanizmus ega není možné bez silné motivace…Duchovním úsilím a záměrem měníme fungování našeho mozku a zakládáme zvláštní prostor pro duchovní informace…. (pozitivní posun nastává v dětství – poslech klasické hudby, krása, estetiky, náboženské cítění – genetické sklony jsou aktivovány. Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , | Napsat komentář

D.R.Hawkins Objevení Boží přítomnosti – Ujasňování cesty

Současná éra je dobou pochyb, výzev a skepticismu. Nynější společnost je zmítána hlučnými neshodami, soudními dramaty plných konfliktních názorům a opakovaného zveličování protichůdných důkazů. (získávání podpory pro svoji názorovou pozici). Okázalé debaty, bombastické rétoriky, oslava sebelásky překrucováním pravdy. Náboženské rozpory panují dodnes. Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , | Napsat komentář

D.R.Howkins obkevení Boží přítomnosti – Duchovní práce

Jde o uvědomování. Odstoupení od Já. Sladíme se s lesem, nikoliv se stromy. Rozjímání předpokládá nelpění a nepřipoutanost. Vše se děje spontánně, jako důsledek celkového pole a záměru.  Co se děje je věcí přítomnosti. Tento proces není potřebné nijak urychlovat Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , | Napsat komentář

D.R.Hawkins: Objevení Božího království – základní orientace

Duchovní vývoj je podporován učením a informace až do určité úrovně, na která intelekt přestává být hlavním nástrojem jako při běžném vzdělávání….Duchovní práce se pak z oblasti rozumu přesouvá do nelineární sféry lidského vědomí, která se týká více souvislostí a méně … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , , , | Napsat komentář

Hawkins – Objevení Boží přítomnosti – Vnitřní stezka

Každý člověk žije z víry, jen se liší v „co“….Ze schopnosti tvořit myšlenky vzniká schopnost komunikovat… Nakonec jsou kladeny existenční otázky…V průběhu věku se většina lidstva dobrala k vyššímu pochopení a smyslu…Objevovali se velcí mudrci, proroci a avatáři….Rozvinula se světová náboženství… Dodávala … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , , | Napsat komentář

Objevení Boží přítomnosti – Neduální zbožnost

Duchovní snaha je posilována pokud jsme v souladu s vlastnostmi Božství, jimiž jsou pravda, láska, soucítění, moudrost a nestrannost….Být služebníkem Božím, je rozhodnutí, kterým se cíl staví nad vše ostatní, nad názorové pozice, lákadla a rozptylování.. Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , | Napsat komentář

David R. Howkins: Objevení Boží přítomnosti:

V průběhu dějin civilizace se lidstvo snažilo porozumět významu lidského života a různé kultury rozvinuly nejrůznější náboženské, filozofické a mytické systémy…. Všem náboženstvím byl však společný koncept Božství či duchovní Reality… Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , , | Napsat komentář

Kvantová realita – Emmanuel Ransdorf

Kvantový svět vyniká logikou. Chrání přírodu před hrozbou rozporu. Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: | Napsat komentář

Jaroslav Dušek Tvarytmy

Ve tmě se vynoří cosi, co je schopné mluvit Někdy je to jen takový hlas. Pluješ-li volně proudem života, určitě někoho potkáš. Anita Moorjani se zbavila rakoviny, která prolezla celé její tělo. Jak ? Vzdala jsem se všeho, všech systémů … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Franz Kafka – Autobiografická skica

Jedinečnost člověka bývá často v dětství potlačena. Franz to vyjádřil geniálně.

Rubriky: Formace-terciari, odjinud | Štítky: , , | Napsat komentář

Koronavirus a nový pohled na vnitřní život

(z blogu Luboš Františka Kolafy OFS) Ačkoliv vše co se děje ve velké části světa připomínalo ještě před pár dny tak trochu jen hromadné cvičení civilní obrany, dnes už postupně přechází až do nácviku válečného stavu. Války s Kalašnikovem v … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud, Pro dnešní den | Napsat komentář

Projev Svatého otce k účastníkům setkání„ekonomika společenství“ pořádaného hnutím Fokoláre

Ekonomika společenství bude mít budoucnost, pokud ji budete darovat všem a nebude zůstávat pouze ve vašem „domě“. Darujte ji všem a především chudým a mladým, neboť oni ji nejvíce potřebují a umí dovést obdržený dar k tomu, aby přinášel plody! Abyste měli život v hojnosti, je třeba učit se darovat: nejen zisky podniků, ale sebe samotné. První podnikatelův dar je on sám jako osoba; vaše peníze, i když jsou důležité, jsou příliš málo. Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: | Napsat komentář

Cesta osvobození – Thich Nhat Hanh

Proč jsem četl tuto knihu? Protože katoličtí učitelé vnitřní modlitby a křesťanské meditace učí o metodě dýchání a dalších pomůckách, které používá Zen k lepšímu vnitřnímu vnímání sama sebe a přírody(např.: francouzský jezuitský teolog a kardinál Jean Daniélou , opat … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: | Napsat komentář

Stručný přehled náboženství od úsvitu dějin

Náboženství je nutnou součástí lidské existence, stejně důležitou jako je třeba schopnost používat jazyk. (vnitřní uvědomění si Boha, výchozí bod lidského snažení). Celý příspěvek

Rubriky: formace- historická, odjinud | Napsat komentář

Mysterium liturgie – zimní miniškola liturgie u Premonstrátů na Strahově

Liturgie je součástí života v církvi ve které vše směřuje ke Kristu vtělenému do eucharistie a živému v našich srdcích Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari, odjinud | Štítky: , | Napsat komentář

Antonyj Surožksky Tvůrčí modlitba

Jak se modlit a nemyslet na teologii Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: | Napsat komentář

sv. Jan od Kříže – temná noc – výpisky z nedostatků začátečníků

2.1-2. Horliví začátečníci, pilní v duchovních věcech a zbožných cvičeních  ..ociťují uspokojení ze svých skutků a ze sebe samých… odsuzují druhé, když nejsou tak zbožní…ďábel stále vír rozdmýchává jejich horlivost…,aby tak rostla jejich pýcha a domýšlivost. 2.3.Když jejich zpovědníci neschvalují jejich … Celý příspěvek

Rubriky: odjinud | Štítky: , | Napsat komentář

Psychologie davu – Gustave Le Bon (1841-1931) – úvahy nad vývojem civilizace

Výpisky z knihy: Psychologie davu, mohou pomoci sekulárním františkánům, žít v tomto světě s nadhledem a s duší upínající se ke Kristu, jediné Pravdě. Gustav Le Bon ji napsal 1895 a dodnes je svým významem nepřekonaná a stále využívaná propagandou … Celý příspěvek

Rubriky: Formace-terciari, odjinud | Štítky: | Napsat komentář