Dopis od – Tibor Kauser, Generální Ministr SFŘ

Milí bratři a milé sestry,

Pokoj a vše dobré, Alleluja!!

 

Zdravím Vás s radostí obnovenou slavením velikonoc, které Zmrtvýchvstáním našeho Pána oživily naši víru a posílily naše misijní poslání. Toto poslání nás volá, abychom se postavili čelem k výzvám dnešního světa a převzali zodpovědnosti, spoléhajíc na trvalou milost proudící z Kristova Velikonočního Tajemství.

 

Po oběžníku z 2. února, který doprovázel Závěry 14. Generální a 6. Volební kapituly SFŘ, Vám nyní posílám následující pokyny jak studovat dokumenty Kapituly  a instrukce jak a kdy byste měli poslat Vaše odpovědi a výsledky zkoumání Předsednictvu CIOFS:

 

PRACOVNÍ METODA NAVRHOVANÁ PRO NADCHÁZEJÍCÍ TŘÍLETÉ OBDOBÍ

 

 1. Hlavní téma Kapituly “Jak by měl být takový řád jako SFŘ řízen na všech jeho úrovních”, presentovaný na Kapitule ve dvou částech (vystoupeních, oddílech) bratrem Benedettem Linem a Tiborem Kauserem, je pracovní materiál. Neměl by být považován za vodítko nebo závazné instrukce od Předsednictva CIOFS. Nicméně, tento dokument spolu se Závěry by se měl stát rámcem pro formaci, reflexi (zamyšlení) a studium všech bratrů a sester v SFŘ a v YouFra pro příští tři roky.

(Tyto dokumenty jsou přiloženy k tomuto oběžníku (č.7)).

 

 1. Každé národní bratrské společenství by mělo přijmout jakoukoliv metodu, kterou považují za vhodné k realizaci společné reflexe a shromáždí nejfunkčnější a nejvýznamnější (nejdůležitější) návrhy, spolu s odpovídajícími motivacemi. Dole najdete některé otázky, které by mohly být využity v diskusi mezi bratry a sestrami.

 

III. Návrhy byste měli odeslat na sekretariát CIOFS, ciofs@ciofs.org  – do května 2016. Tyto návrhy by měly být předloženy v jednom ze čtyř oficiálních jazyků: angličtina, španělština, italština nebo francouzština, a neměly by být delší než na dvě stránky, obsahujíci přibližně 1 tisíc slov.

 

 1. Komise, jmenovaná Předsednictvem CIOFS ad hoc, včlení nejvýznamnější návrhy do Závěrečného dokumentu, který bude rozeslán všem Národním bratrským společenstvím v rámci příprav na Generální kapitulu v roce 2017. Tento Závěrečný dokument bude distribuován šest měsíců před Generální kapitulou 2017, aby se dostal (obíhal, cirkuloval) k co možná nejvyššímu počtu bratrů a sester.

 

 1. Závěrečný dokument bude prezentován jako Instrumentum Laboris Generální kapituly 2017, kde bude projednán a bude hlasováno, aby se stal oficiálním dokumentem, který bude uplatněn (realizován) v celém Řádu.

 

Otázky navrhované k projednání mezi bratry a sestrami:

 

 1. Ve světle dokumentů (1.Hlavní téma Generální kapituly 2014 v Assisi a 2.jejích Závěrů) a na základě Vaší vlastní analýzy:
 2. Jaké jsou hlavní přednosti (silné stránky) – jmenujte nejvýše pět- Vašeho Národního bratrského společenství, pokud jde o správu (řízení) Řádu?
 3. Jaké jsou hlavní nedostatky (slabiny- slabé stránky) – jmenujte nejvýše pět – Vašeho Národního bratrského společenství, pokud jde o správu (řízení) Řádu?

 

 1. Jmenujte pět priorit (nejvýznamnější a nejnaléhavější aspekty nebo oblasti), na kterých by Vaše Národní bratrské společenství mělo pracovat s cílem zlepšit řízení řádu a které konkrétní cíle navrhujete, abyste pracovali na uskutečnění těchto pěti priorit? (Myslete na všechny úrovně Vašeho Národního bratrského společenství).

 

 1. Na základě jmenovaných dokumentů a Vaší zkušenosti s Mezinárodním řádem
 2. Které jsou tři hlavní přednostiřízení SFŘ na Mezinárodní úrovni?
 3. Které jsou tři hlavní výzvy v řízení řádu na Mezinárodní úrovni?

 

 1. Co myslíte, které tři priority by měly zlepšit řízení Řádu na mezinárodní úrovni a jaké máte konkrétní návrhy pro každou z nich?

 

S prosbou k Duchu svatému, ať osvítí naše srdce a vede naše úsilí, aby naše práce byla plodná ve prospěch celého SFŘ a Františkánské mládeže, zůstávám stále

 

S bratrským pozdravem,

Váš bratr a Ministr,

Tibor Kauser,

Generální Ministr SFŘ

Napsat komentář