Formace noviců v Plzni (2)

Druhá část formace noviců v Plzni- zveřejňuji pro užitek všech, kdo by chtěli použít

Program formace 31.3.2019      15,00 – 16,30

Sláva Otci…..

MODLITBA PŘED KŘÍŽEM A »ABSORBEAT« (V San Damiano v hodině obrácení začátkem roku 1206, je nejstarším spisem svatého Františka.)

Nejvyšší, slavný Bože,
osvěť temnotu mého srdce
a dej mi pravou víru,
pevnou naději,
dokonalou lásku,
hlubokou pokoru,
rozum a poznání,
abych plnil tvé pravé a svaté nařízení. Amen.

Čtení z Písma Ef 1, 3-10 – (str 143) stručný komentář všech k textu

Čtení z Řehole str 9

úkol na příští setkání

  • Jaký význam má pro tebe Panna María ? (Řehole str9 – odst.9)
  • Jaké jsou tvoje stavovské povinnosti? (Řehole str9 – odst.10)

Úkoly z minulého setkání :

  • Čím se lišil sv. František od ostatních křesťanů své doby a co lákalo jej následovat? (všichni tehdy v Itálii byli katolíci) (str158)
  • Najdi v Dokumentech podmínky pro vstup do Řádu a vysvětli je (str36-37/2),(str37-39/2)(str38-40/1-3)

Modlitba na závěr: (V San Damiano v hodině obrácení začátkem roku 1206, je nejstarším spisem svatého Františka)

Ať uchvátí, prosím, Pane,
ohnivá a sladká moc tvé lásky mou duši
skrze všechno, co je zde pod nebem,
abych zemřel láskou k tvé lásce,
jako tys zemřel z lásky k mé lásce.

(Regina caeli, laetare; 12. stol.. Autor tohoto hymnu je neznámý. Nejdříve se rozšířil v okruhu františkánského řádu a do breviáře byl zařazen papežem Mikolášem III. (1277-1280).

Raduj se, Královno nebeská

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,

protože splnil Pán slova svá, aleluja,

z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja:

u něho za nás oroduj, aleluja.

K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,

L: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

K: Modleme se:

Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen

Příspěvek byl publikován v rubrice Formace-terciari. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář