Formace noviců v Plzni (1)

Každý měsíc probíhá setkání s novici v Plzni. I když má každý novic za povinnost se sám vzdělávat ve františkánském životě, pomáhá jim v tom formátorka a sekretář. Obsah formace zveřejňuji pro případné použití jinde

Modlitba na začátek (autor sv. František)

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, který je, který byl a který přijde. Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Hoden jsi, Pane, náš Bože, přijmout chválu, slávu a čest i dobrořečení.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Hoden je Beránek, který byl zabit, přijmout moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i dobrořečení.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému:

Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Dobrořečte Pánu všechna díla Páně. Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí:

Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Ať ho, slavného, chválí nebesa i země. Chvalme a vyvyšujme ho na věky. A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemí a moře i vše, co je v něm.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Chvalme a vyvyšujme ho na věky. Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtení z Písma Gal 6, 14–18 – Komentáře všech k textu

Čtení z Řehole str 8 – komentáře všech k textu

Úkoly na příští setkání:

  • Čím se lišil sv. František od ostatních křesťanů své doby a co lákalo jej následovat? (všichni tehdy v Itálii byli katolíci)
  • Najdi v Dokumentech podmínky pro vstup do Řádu a vysvětli j

Modlitba na závěr

Mariánská modlitba

Příspěvek byl publikován v rubrice Formace-terciari. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář