18.3.2017 Formační seminář v Praze

Ministr a sektretář MBS Plzeň se účastnili formačního semináře SFŘ v Praze. Seminář byl na téma Laudato Si papeže Františka. Hlavní přednášející byl bratr Luboš Mlčoch. Dalšími přednášejícími byl bratr Vladimír Dvořák z MBS Hradec Králové, Jiří zajíc z MBS Praha Spořilov a Jiří Šenkýř z MBS Jihlava. Encyklika o Božím otcovství Laudato si. V první řadě naše obrácení sebou nese vděčnost za Boží stvoření.. Svět je Dar z otcovy lásky. celá společnost a v ní zejména stát má povinnost bránit a prosazovat obecné dobro.Politika se nesmí podřizovat ekonomii, která se zase nemá podřizovat paradigmatu výkonnosti. Lidstvo potřebuje změnu. Chybí mu vědomí společného původu, vzájemné příslušnosti a budoucnosti sdílené se všemi. Musíme znovu pocítit, že se vzájemně potřebujeme, že máme odpovědnost jedni za druhé i za svět, a že stojí za to být dobří a poctiví. Už příliš dlouho jsme byli v morálním úpadku, posmívali se etice, dobrotě, víře, poctivosti a nadešel čas uznat, že tato veselá povrchnost nám málo prospěla.

fotky

Napsat komentář