Františkovy zásady vůči přírodě

  1. Buď čověkem mezi stvořenými, bratrem mezi bratry
  2. Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou
  3. Tobě byla svěřena země jako zahrada, pečuj o ní s moudrostí
  4. Starej se o člověka, o zvíře, o bylinu, o vodu a o vzduch, aby země nezůstala bez nich.
  5. Užívej věcí s mírou, marnotratnost nemá budoucnost
  6. Je ti dáno odhalit mysterium pokrmu, aby se život naplnil životem.
  7. Přetrhni uzel násilí, abys rozuměl jaké jsou kořeny jeho existence.
  8. Pamatuj, že svět nemá být jen odrazem tvé představy, ale nosí v sobě vyobrazení Nejvyššího Boha.
  9. Když porážíš strom, nech jeden výhonek, aby život pokračoval.
  10. Našlapuj na kameny s úctou, neboť každá věc má svoji hodnotu

Napsat komentář