Konvent s kostelem Panny Marie Loretánské a sv. Vavřince Hájek u Prahy (1659-1950)

zde ke stažení pdf. s foto dokumentací: Konvent s kostelem Hájek u Prahy

Poutní místo nedaleko Unhoště získalo své jméno podle lesíka nedaleko pramene Látovického potoka. Vysázel jej Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru, pán na Kladně, hejtman slánského kraje. Přestoupil ještě před Bílou Horou na katolickou víru. V Itálii v Pasově se oženil s dcerou Jaroslava Bořity z Martinic. 1621 navštívil v Itálii Loreto. Později založil v Hájku jednu z nejstarších Loretánských kaplí v českých zemích. (Jako vděk za narození syna a navrácení majetku v Čechách). Základní kámen položen 12.6.1623. Do dokončené kaple byla instalována z Itálie dovezená soška Panny Marie Loretánské a vedle kaple byla postavena poustevna pro jednoho poustevníka. Roku 125 vysvětil objekt a požehnal ostatky sv. Václava, sv. Ludmily kardinál Harrach a na jeho žádost papež Urban VIII udělil pro novou svatyni odpustky.

S narůstajícím počtem poutníků (1630 tam byla vyslyšena modlitba za déšť v době sucha) byla 1630 kaple přestavěna. Po smrti Floriány 1653, požádal jeho syn František Eusebius Františkány na kapitule v Jindřichově Hradci o převzetí Hájku. V září tam tedy kapitula vyslala 4 řeholníky, kteří se provizorně ubytovali v dřevěné poustevně. František Adam nadal 1670 budoucí konvent pro 8 kněží a 4 laické bratry částkou 20 000 zl. Se stavbou se započalo 1663. 1670 zakladatel zemřel. Byl pohřben v katedrále sv. Víta, ale jeho srdce bylo uloženo v Hájku v Loretě. Dědic Maxmilián ve stavbě pokračoval a 173 povýšila kapitula v Bechyni hájecký hospic na konvent. Zbylá křídla byla dostavěna 1681.1686 bylo zavěšeno 12 obrazů a později ještě 34 mariánských, 1687  hlavní oltář vyzdoben obrazem sv. Antonína Paduánského.

1720-1726 bylo postaveno 20 výklenkových kapliček od Strahovské brány na Pohořelci, přes Bílou Horu, Hostivice, Litovice až do Hájku. Podnětem byla pouť ke 100 letům výročí bitvy na Bílé hoře.  7.11.1720. Byly vyzdobeny freskami ze života Panny Marie a sv. Františka. Jejich sláva poklesla, když Josef II zakázal poutě.

1723 se účastnil mše v Hájku císař Karel VI.

1731 byla refektář vyzdoben obrazy františkánských světců

1767 byla v klášteře zřízena lékárna

1785 byl císařským dekretem zredukován počet řeholníků. Loretánský poklad (dary poutníků) byl odvezen do Prahy

1789 v květnu byl vydán příkaz k opuštění kláštera- bude zde nemocnice, ale nakonec se v áří vše zrušilo a po smrti Josefa II byly obnoveny poutě a Hájek se stal oblíbeným cílem členů Habsburského domu. (1797 tam přijelo 5 arcivévodů) jezdila sem arcivévodkyně Marie Terezie. 1808 dorazil arcivévoda ferdinand.1808 zde bylo biřmováno světícím biskupem Rychlovským 2000 lidí.

1809 bylo zrekvírováno veškeré stříbro na Napoleonské války

1909 s přijeli Kardinál Srbenský a biskup Podlaha

Za II. Svět. Války byli řeholníci nasazeni do říše na práci

1950 zabrali klášter komunisté. Nejprve zde bylo hromadné středisko na přeškolování řeholníků. Většina z nich však z řádu odmítla vystoupit a skončili v oddílech PTP. Pak převzala objekt armáda. Na sklad raketových součástek.

Po revoluci 1989 se do úplně prázdného a vybydleného kláštera vrátili Františkáni. Všechny sochy a obrazy byly odvezeny. Navrácen byl jen zvon a sochu panny Marie vrátila soukromá dáma u níž si sochu Panny Marie Františkáni před zabráním schovali.

Santa Casa stávala původně uprostřed dvora, ale později byla napojena na východní křídlo. Budovy konventu jsou patrové. Byla v nich kuchyně, refektář a 17 cel. V Klášteře bývala také knihovna.

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Magdalena Štěrbová Klášter Hájek u Červeného Újezda

V roce 1996 byl areál kláštera v Hájku vrácen v restitučním řízení řádu františkánů, kteří se snaží jak o obnovu duchovního významu místa, tak, pomalu, ale jistě, o jeho rekonstrukci. Od května 1958 je areál kláštera, stejně jako soubor kaplí z Prahy do Hájku, veden Národním památkovým ústavem jako památka.

 

Prameny

http://www.hajek.ofm.cz/wp/

Buben Encyklopedie řádů III.sv1, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Magdalena Štěrbová Klášter Hájek u Červeného Újezda

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/63725/BPTX_2010_2_11210_0_286689_0_109682.pdf?sequence=1

http://pamatky.slany.cz/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=58&func=detail&id=535

Foto OFM.cz, internet

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Františkánské kláštery v ČR se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář