Kronika františkána Eberharda Abloufa z 15. století

Výpisky z článku Zpráva o posílení pravé víry v kališnických Čechách očima Františkána Eberharda Ablaufa, který sestavila Jana Svobodová v publikaci Historia Franciskana IV. vydané colegium Europaeum v roce 2016

Originál kroniky byl nalezen v rukopisném sborníku, který Národní Knihovna v Praze získala odkoupením knihovny chebských františkánů.

E. Ablouf ji vlastnoručně opsal mezi léty 1482-1528

70…Františkáni se od počátku svého působení v Českých zemích prezentovali jako bojovníci proti husitům.… Jan Kapistrán se byl dobře vědom, že pouze striktním dodržováním řádových pravidel se může stát reformní odnož františkánů zajímavou a opodstatněnou… 71… Z kroniky vyplývá, že bratři bojovali proti herezi především kázáním… Jiřího z Poděbrad papež Pavel II formálně sesadil z trůnu… Františkáni zakoušeli mnohá příkoří, rány a loupeže, bylo pro ně nebezpečné cestovat po Čechách… Ovšem neshody v Čechách měli i Františkáni mezi sebou navzájem – bratři českého jazyka, chtěli také zasahovat do volby vikáře… 72…uklidnění přinesla až vizitace generálního komisaře Mikuláše de Monte 1476…spory se vedly i o kláštery ve Slezsku… 73…V Praze byli Františkáni uvedeni do kláštera králem Vladislavem II. 1482… V klášteře však působili pouze rok, neboť v roce 1483 vypuklo v Praze povstání…Kostely v Praze byly především kališnické….Kališníci zabili několik katolíků, také některé konšele z Novoměstské radnice, františkánský dobrodinec Kahoun přišel o hlavu…Rozčilený dav vtrhnl do kláštera sv . Ambrože, vylomily bránu, zatímco se bratři modlili u kříže… Bratrům, kteří čekali smrt, bylo nakonec umožněno z kláštera odejít…74…Kališníci zničili klášter do základů a nově vystavěný kostel do úrovně oken...Františkáni nakonec v Čechách získali podporu některých šlechticů …šlechtice Viléma z Perštejna (1490), který konvertoval ke katolictví a přivedl pak františkány do Pardubic…75…Z kroniky lze vyčíst že františkáni museli na českém území čelit i jiným výzvám než boji s heretiky… pro pražské katolické pány představovali však podporu… proto se hněv kališníků obrátil pouze prosti konšelům a klášterům v centru Prahy (Františkánům, minoritům a dominikánům)

Příspěvek byl publikován v rubrice dějiny Františkánů, formace- historická se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář