Laudato si 1.kap

Papež František Laudato si 18: Nepřetržitá akcelerace změn lidstva a planety se dnes pojí k intenzifikaci rytmů života a práce, čemuž španělsky někteří říkají „rapidación“ (urychlování). Ačkoli je změna součástí dynamiky komplexních systémů, je rychlost, kterou změně ukládá lidská činnost, v rozporu s přirozenou pomalostí biologické evoluce. K tomu přistupuje problém, že cíle této rychlé a nepřetržité změny nejsou nezbytně orientovány k obecnému dobru a lidskému, udržitelnému a integrálnímu rozvoji. Změna je něco žádoucího, ale znepokojuje, vede-li k horšímu světu i kvalitě života velké části lidstva.

Komentář pro formaci:

Jak vnímali sv. František a jeho bratři čas?

Bratři žili jednoduchý život v opuštěném lazaretu Rivo Torto nedaleko Assisi. Mnoho času trávili na vycházkách do blízkých hor. Vždy byli usměvaví a ústa plná písní. Další radostí byla Františkovi modlitba – udělal si na ní čas. Utíkal se k ní při jakémkoli závanu chmurné duševní nepohody.

 

Papež František Laudato si:

20. Existují formy znečištění, které se lidí dotýkají denně.

21. Zdá se, že země, náš dům, se stále více mění na nezměrné skladiště odpadků.

22. Průmyslový systém na konci svého produktivního a spotřebního cyklu nerozvinul schopnost absorbovat a znovu použít zmetky a odpadky.

Komentář pro formaci:

Ve Františkově životě vše vedlo k probouzení lásky k Bohu, kterou žil. Terciáři nejsou ekologové, ale skrze Boha mají lásku k přírodě. Láskou musí začínat i ekologie.

Malá parodie, kterou sv. František nevymyslel, ale..

Sv.František:Na podzim listy ze stromů opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, který obohatí půdu. Je to přirozený cyklus života.

Ale…Lidé spadané listí hrabou na velké hromady a opět platí za jejich odvoz.

Bůh:A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem? Půda přece musí být vlhká a nespečená!

Sv.František: Po tom co vyhodí listy kupují v igelitových pytlích něco, čemu říkají mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.

Bůh: A odkud tento mulč berou?

Sv.František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.

???

 

Papež František Laudato si: Klima jako obecné dobro

23. Na globální úrovni jde o složitý systém související s mnoha podmínkami podstatnými pro lidský život.

24. Pokud bude nynější tendence pokračovat, mohlo by toto století být svědkem nevídaných klimatických změn a bezprecedentní destrukce ekosystémů, což by mělo vážné důsledky pro nás všechny.

25. Klimatické změny představují pro lidstvo jednu z hlavních současných výzev….Tragicky se zvyšuje počet migrantů, kteří utíkají před bídou umocněnou zhoršováním životního prostředí… ….Chybějící reakce na tato dramata našich bratří a sester je znamením ztráty onoho smyslu pro odpovědnost za naše bližní, na kterém stojí každá civilizovaná společnost.

26. Zdá se, že mnozí z těch, kteří mají více zdrojů a ekonomické či politické moci, se soustřeďují především na zastírání problémů či skrývání jejich příznaků a usilují pouze o omezení některých negativních dopadů klimatických změn.

Komentář pro formaci:

Tomáš z Celana: František ve všem jednal s důvěrou v sílu, která mu byla dána apoštolskou pravomocí, varoval se krasořečnění i lichocení. Přestupky určitých lidí nezkrášloval, ale pranýřoval, život hříšníků neomlouval, nýbrž káral. Protože konal nejprve sám to, co druhým radil, a protože se nemusel bát, že bude sám pokárán, říkal pravdu statečně.

Tomáš z Celana:Od té chvíle  se oblékl duchem chudoby, osvojil si pokorné smýšlení a byl zapálen vnitřní dobrotivostí…kvůli ukřižovanému Kristu…prokazoval s dobrotivou vroucností malomocným služby pokory a vlídnosti…

Napsat komentář