Maria, matka Ježíšova – Elias Vella

Elisa Vella (*1941) je kněz a františkán minorita z Malty

 • Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo dostalo. proto se nemusíme bát přijmout ji do svého života. Ovšem nestačí ji pouze zbožně obdivovat a uctívat. je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností, charismatem, zkušeností, vzorem.
 • Ježíš nám jí nesvěřil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený, že bez matky se žít nedá.
 • Témata:
  • Být ženou je povolání
  • Bůh je naše matka
  • Ženský rozměr Nejsvětější Trojice
  • Maria zrcadlo ženství
  • Maria a kontemplace
  • Maria, žena víry
  • Maria v dějinách spásy
  • Maria – pokorná, čistá, poslušná žena
  • Jak nám Maria slouží?
  • Maria – silná žena a evangelizátorka
  • Maria – matka církve a poslušná služebnice
  • Maria nese naše břemeno
  • S Marií se modlíme a trpíme
  • Maria – společnice na naší pouti
  • Maria – jedna z nás
  • Maria – eucharistická žena
  • Způsoby modlitby růžence

A mnoho dalších téma ve 20 kapitolách

Úryvek z kap.10 marie služebnice církve:

 • Církev ovládly mužské představy. Struktury a organizace jsou připisovány mužskému prvku, zatímco mystický a charismatický prvek patří ženskému rozměru.
 • Konkrétní život církve musí být postaven na lásce a vztazích s Bohem, bratry a sestrami, což je ženský prvek.
 • Je jasné, že církev je víc než Maria, ona je však jejím srdcem. Bez ní a ženského rozměru se církev stává matkou bez srdce.
 • V církvi často klademe důraz na viditelné výsledky. Miliony lidí přicházející za papežem. Lurdy, Medžugorje, Fatima jsou plné lidí. Ale to je viditelný aspekt církve, mužský prvek: dobrá organizace a struktura. Mužský, ale i ženský prvek je v církvi důležitý.
 • Co konkrétně znamená ženský prvek v církvi? Křesťané mají být na mystické a kontemplativní cestě k Bohu, jde o osobní vztah k Bohu.
 • Maria připravovala Ježíše na jeho poslání 30 roků. Proto by měl každý křesťan dovolit Marii, aby otiskla do jeho života své znamení. 1) Fiat – ať se stane a 2) Jsem služebnictví lidstva.
 • Mužská církve bez ženství by byla sterilní, suchá a formální. Kdyby však byla čistě žensky charismatická, chyběla by jí kostra potřebná pro vybudování celku.
 • Když se v krbu netopí, nevydává teplo a světlo. Na druhé straně oheň mimo krb…
 • Církev nemůže ovládat mystiku, nemůže kontrolovat svaté, protože oni jdou za hranice struktury.
 • Láska přesahuje instituce. Maria je matkou církve. Petr je její otec. Úkolem Petra je udržovat lampy čisté, úkolem marie je naplňovat je olejem.

 

Napsat komentář