Martin Ollé Pojem claustrum v počátcích františkánství

(Vydalo Europeana Pragensia 9- Historia Franciscana VI. Nakl. Filosofického ústavu Academie věd ČR)

Odklon od chudoby – počáteční opozice minoritů vůči stavbám zdí a vůbec života v klausuře. (42)

Prameny a rozbor : Posvátné úmluvy sv. Františka s paní Chudobou, Řehole pro poustevny, Traktát Tomáše z Ecclestonu

Posvátná úmluva dle studie Michaela F Cusata: Spis vznikl mezi Františkovými bratry zachovávajícími původní františkánské ideály, která byly ohroženy postoji, které nebyly v souladu s minoritským charismatem. V důsledku nového směru pod vedením papežství a určených bratří se tato skupinka uchýlila do pousteven ve střední Itálii  a tak vytvořila ostrůvky nesouhlasu vůči tomu to kurzu (45)

První dvě generace minoritů se vzdaly stavby klášterů v zájmu zachování chudoby… Odpor k monastické tradici spojené se staršími mnišskými komunitami a s jejich majetkem.(46)

Z té doby nelze přesně definovat význam slova claustrum (moje pozn.:Klausura?)

Posvátná úmluva používá slovo claustrum jako přístupné i jiným lidem, kdežto Řehole pro poustevny jen pro bratry.

Objasnit vývoj významu slova claustrum by mohl pohled na počátky budování mendikantských klášterů

V roce 1239 se chápe význam jako klášterní kvadratura soustředěná kolem rajské zahrady.. to ale neznamená, že proces takto probíhal v každé provincii.

V historických pramenech je mnoho záznamů o darech a donacích minoritům. Pozemky k výstavbě kostelů a dalších budov(48)

Zatímco minorité (ministrem byl Albert z Pisi) dbali při stavbě v potaz chudobu budov, donátoři chtěli spíše manifestovat své postavení dary v podobě kamenných budov… Někde bratři používali již exitující budovy.(51)

Kláštery nemusely hned existovat v podobě kvadratury… (53)

Po celou dobu po příchodu do Newgate (anglie) minorité utvářeli hranice založení….1243 král poskytnul dar na obživu osmdesáti minoritů…muselo být tedy zajištěno adekvátní ubytování..  možná využívali k budování kvadratury i stávajících budov (55)

Na základě analýzy termínu claustrum ve studovaných pramenech nelze výraz jednoznačně přiřadit k některé z významových tradic….v případě založení v Anglii je však patrné, že zkoumaný termín přísně rezonuje s ostrou protiklášterní rétorikou z Posvátné úmluvy, kde je jasně vyjádřen silný odpor k životu v klausuře.

Moje poznámky (Luboš Kolafa): Vývoj nezastavíš. Pojem chudoba nabývá různých významů v průběhu staletí a stavu společnosti. Otázkou je, zda je nutné fundamentalisticky trvat na slovech zakladatele nebo naslouchat, kudy vane Duch Boží dnes. Názory se budou vždy různit na základě osobní povahy jednotlivců, jejich výchovy a životních zkušeností. Názory se budou měnit také na základě potřeb okolí. Nejde o lidské pravidlo, kolik toho smíš a co smíš vlastnit. Tím bychom se stávaly farizei. Pro minority jakéhokoliv řádu však i nadále platí princip Chudoby a jejího velkého užitku pro životní pouť františkána. Na ničem nelpět, nic si nepřivlastňovat je ostatně dobrá rada pro kteréhokoliv křesťana.

Příspěvek byl publikován v rubrice dějiny Františkánů, formace- historická, Formace-terciari. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář