Minoritský konvent s kostelem sv. Máří Magdaleny ve Stříbře

Klášter byl založen asi roku 1253 pány ze Švamberka (hornická osada byly povýšena na město). Areál stával v místech dnešních popisných čísel 20 a 21. (východní náměstí)

1426 byl poničen tábority pod vedením Přibíka z Klenové

1434 jej týž Příbík z Klenové po té co se vrátil ke katolické víře obnovil

1451 byl u kláštera založen pivovat

1479, 1508,1600 trpěl klášter požáry a třicetiletou válkou

1704 zřízen důstojný refektář a 1727 byl opraven kostel, protože hrozil zřícením (ten byl však 1741 úplně uzavřen pro chatrný stav) Mše se konaly v kapli sv Barbory. 1758 byl kostel barokně přestavěn a nově zaklenuta loď.

1750 žilo v konventu 10 kněží a tři laici

1785 klášter zrušen (jmění konventu 19000 zl, knihovna odvezena do Prahy) 1787 vydraženy oltáře a budovu koupila obec.1791 zde zřízeno děkanství.

1792 udeřil do kostela blesk a kostel byl po požáru nakonec uzavřen.1803 strženy klenby a zdemolována velká část zdí. Kamenivo použito na opravu pivovaru.

1872 na místě přední části kostela postavena škola (dnes úřad města)

z webuhttp://www.muzeum-stribro.cz

V klášteře k největším úpravám pro potřeby školy došlo po roce 1952, kdy z objektu musel odejít děkan ThDr. Karel Forst a s ním celá takřečená fara. Odešla i armáda do konviktu. Právě při těchto velkých úpravách byly nalezeny ostatky Adama Erdmana Trčky z Lípy a Viléma Kinského, kteří byli zavražděni spolu s Albrechtem z Valdštejna, zástavním pánem města Stříbra Kristiánem z Illova a setníkem Naumannem v  Chebu roku 1634. V roce 1988 bylo do prostor kláštera přesunuto muzeum. V roce 1991 byla z iniciativy pracovníků muzea nainstalována malá expozice. A v roce 1992 se začalo s opravou severního křídla minoritského kláštera. Před začátkem sanačních úprav proběhl archeologický výzkum křížové chodby a kostela, odkryly se zajímavé architektonické prvky z období rané gotiky včetně nejstarší části městské fortifikace procházející šikmo v základech klášterní budovy. Byly odkryty kostrové hroby v několika vrstvách nad sebou, jak v křížové chodbě, tak na nádvoří před klášterem. Od roku 2000 postupně ve třech etapách proběhla rekonstrukce klášterní budovy, která byla ukončena v dubnu 2011. http://www.muzeum-stribro.cz/stare-stribro/okoli-a-ostatni-/stribro-od-jihu-a-vychodu/

Pivovar u kláštera minoritů Stříbro
Zbytek presbytáře kostela sv. Máří Magdaleny Stříbro
Bývalá škola (dnes m. úřad) postavená na místě kostela sv. Máří při klášteře Minoritů
Bývalý konvent Minoritů od 1781 v majetku města Stříbra
Příspěvek byl publikován v rubrice Františkánské kláštery v ČR. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář