Modlitba společenství ke svaté Kláře

modlitba ke Kláře – tisk

Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost.

Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího.

V malé a svaté Porciunkuli jsi odložila bohaté šaty, především však ses vzdala sama sebe, aby Pán plně disponoval tvou svobodou a tvým srdcem.

Bůh ti žehnal a učinil tě plodnou, pro sebe jsi zůstala chudou, poslušnou a čistou, pro církev ses stala matkou, jež svým příkladem zrodila a stále rodí nespočetný zástup svých dcer v Kristu.

Pán z tebe učinil přečistý pramen, z tvého nitra tryská voda, jež tiší žízeň těch, kteří jsou zamilováni do Boha a hledají pravou Lásku a Nejvyšší Dobro.

Přicházíme za tebou jako poutníci, protože potřebujeme tebe, tvůj příklad a tvoji přímluvu. Vypros nám především lásku k životu, aby byl stále v radosti i ve zkouškách, hymnem chvály a zpěvem díků Stvořiteli, jenž nám ho daroval.

Vypros nám svou víru a úctu k Eucharistii a pomáhej nám, aby náš život byl tím nejkrásnějším obětním darem, který bychom přinášeli k eucharistické oběti.

Vypros nám lásku ke Kristu, chudému a ukřižovanému, učiň, abychom potírali hřích, který je v nás a mohli tak zakoušet radost a vykoupení.

Vypros nám lásku ke Kristu poslušnému a milujícímu, abychom věrně a s láskou plnili vůli nebeského Otce a mohli tak nalézt plný smysl našeho života a pramen radosti.

Vypros nám lásku k bratřím a sestrám, které potkáváme na cestě života, abychom mohli v každém z nich objevit rozličnou podobu Pánovy tváře, již bychom milovali, sloužili jí a odpouštěli.

Vypros nám lásku k chudým na těle i na duchu, k chybujícím a nešťastným, kéž je potěší a osvítí světlo tvého příkladu a naše svědectví, aby v sobě samých nalezli Boží tvář a mohli důstojně žít své lidské a křesťanské povolání.

Vypros nám lásku k modlitbě, abychom mohli Boha poznávat a milovat, chválit ho a děkovat mu v rozhovoru s ním i na věčnosti

Kláro, která jsi milovala děti, žehnej a chraň maličké, aby šťastně prospívali věkem a milostí, vychováváni dobrým příkladem a láskou svých rodičů.

Kláro, služebnice nemocných sester, vypros pokoj a zdraví našim starým a nemocným, aby nacházeli posilu v utrpení ve sjednocení s bolestmi Krista Ukřižovaného.

Kláro, učitelko bratrství, žehnej a chraň naše rodiny, aby byly kolébkami lásky a života.

Žehnej každému z nás, abychom pod tvou ochranou žili věrně své křestní závazky a ve shodě se svátostmi, jež přijímáme.

A nakonec, žehnej našemu společenství, aby byla domovem a školou svatosti, domovem a školou evangelia, kde rozkvétá fantazie lásky.

Ať je naše společenství ve farnosti plodné na kněžská a řeholní povolání, ať je svědkem Františkovi svatosti a zvláštní přítomnosti něžné a blahoslavené Panny marie, královny andělů a Matky milosrdenství.                                                                                                                                Amen

Příspěvek byl publikován v rubrice formace národní, Pro dnešní den se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář