Mysterium liturgie – zimní miniškola liturgie u Premonstrátů na Strahově

Opat Daniel Janáček

Ke stažení ZDE

Soukromé výpisky (LFK)

 • Prameny

M. Buber : „Skutečný život je vždy setkání.“

K.Rahner: „Mluvíme-li o Bohu mluvíme o sobě“  Iniciátorem setkání je vždy Bůh. Člověk, ale musí mít „anténu“, aby mohl přijímat. Být citliví na setkání s ním.

Casel (benediktinský mnich + 1948) dal základ obnovy liturgie II. V. Koncilu. Nevymyslel nic nového, jenom znovu objevil čím církev žila- vzpomínkou na zpřítomňujícího se Krista.

Mystérium se nedá vyslovit (Jákob přirovnal setkání s Bohem k žebříku) Mistériu se dá přiblížit. Mystérium je teocentrické, Christologické, ekleziologické. Církev dává mystériu rozměr společenství ve svátostech.

II.V Koncil Konstituce Sakrosantus Concilium – základy soudobé liturgie.

Sv. Bernardin: „Kontemplovat Krásu, vydávat se směrem k lásce.“

 • Spiritualita liturgie

Je založena na tajemství Trojice. (poznat tajemství Mk4,11)

Ef5,32 jedno tělo – Kristus a církev. Velikonoce ústřední motiv

Katechizmus – Řehoř z Nysey

Veškerá duchovní oběť směřuje k Otci a pochází z křestní milosti a skrze eucharistii.

 • Budoucnost liturgie

Jsme ještě schopni slavit? Krize hodnot způsobuje nostalgii po staré liturgii. Bohoslužba však vždy zprostředkuje naději. Cestou není návrat, ale vzdělávat se v liturgii. Slavit liturgii je totiž umění.

V budoucnosti se i nadále orientovat na Krista (ne na člověka) . Musí mít jednoduché a jasné formy, nehledat pořád něco nového, stálý rituál je důležitý. Žít v Kristu

Mystagogie přináší galilejskou zkušenost učedníků se vzkříšeným Pánem.

Účast na liturgii je účast na nebi.

 • Otázky.

Co pro budoucnost liturgie dělat?

Odpověď : nenechat si liturgii zevšednit. Znovu a znovu se učit slyšet a vidět.

Dělat něco speciálně pro mladé?

Odpověd:  Přinést mladé před Boha. Naučit je modlit se. Začínat malými věcmi. Neznamená to rušit krásné od našich předků.

Volitelná přednáška

Slavení liturgie srdcem

P.Petr Soukal

I. SZ – budeš milovat Boha celým srdcem. (srce v Písmu: 10 x sval, 1000 x srdce celý člověk)

II. Slavení liturgie (vypráno několik částí liturgie na ukázku v souvislosti s Písmem)

 • Úkon kajícnosti – žalm 24, hřešíme myšlením, slovy a skutky
 • Bohoslužba slova – Ježíš četl v Synagoze, Ducha svatý i dnes staví most mezi textem Písma a námi osobně
 • Přímluvy – příklad modlitby Abrahama – naše modlitby k Bohu mají stejný účinek
 • Přinášení darů – Řím 12,1 – přijmout sám sebe a darovat sebe Bohu
 • Eucharistie – Jan 13 – JK projevil lásku až do krajnosti
 • Proměňování – Jan 20, můj Pán a Bůh
 • Svaté přijímání – Luk 19 – dnes přišla do tohoto domu spása. Ježíš se pozval k hříšníkovi na hostinu
 • Propuštění lidu – Luk 24 – což naše srdce nehořelo? A vydali se na cestu s radostí
Příspěvek byl publikován v rubrice Formace-terciari, odjinud se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář