Napomentutí sv. Františka – Jak poznat ducha Páně

12. Jak poznat ducha Páně
1 Zda služebník Boží sdílí Ducha Páně, lze poznat takto: 2 když Pán koná skrze něho něco dobrého, jestli se tím jeho tělo nechlubí, neboť to je vždy proti všemu dobrému, 3 ale zdali ztrácí ve svých vlastních očích cenu a pokládá-li sám sebe za menšího, než jsou všichni ostatní lidé.

STRUČNÝ KOMENTÁŘ k napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM

V tomto napomenutí jde opět o pokoru v podobě: “chlubit se tím, že Pán přes (Božího služebníka) koná něco dobré (→ 12,2) a to ani ne tak navenek jako spíše ve sobě samém (ve vlastních očích) … podle toho znát Ducha Páně (→ 12,1): Pán Ježíš v evangeliu říká: “Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo … a slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal … (→ Jan 14,23.24) … co tedy mluvím, mluvím tak, jak mi řekl Otec (→ Jan 12,50) … Otec, který zůstává ve mně, koná své skutky (→ Jan 14,10) … (Otče) já jsem tě oslavil na zemi … (→ Jn17,4) … z těchto výroků vystupuje obraz Kristovy pokory, která se nevnímá jinak než v jednotě s Otcem, což je zároveň i vzorem pro Božího služebníka, který má do této pokory dorůstat a v ní spočinout …Tělo (opět v biblickém smyslu) … dary, která dostala duše, přivlastňuje sobě (→ 2Cel 134) jak názorně ukazuje podobenství o farizeovi a celníkovi v chrámu (→ Lk 18,11) a chlubí se jimi … a tak sám sobě lichotí do vlastních očí, aby nemusel znát svou nepravost a zanevřít na ni (→ Ž 36,4)

Napsat komentář