Napomenutí sv. Františka – Ať si nikdo nepřisvojuje představenství

4. Ať si nikdo nepřisvojuje představenství
1 Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil [318], praví Pán. 2 Ti, kdo jsou ustanoveni nad ostatními, ať se tím představenstvím chlubí tak, jako kdyby byli určeni ke službě umývání nohou bratřím. 3 A o co více se znepokojují, když jim bylo odňato představenství, než kdyby jim byla odňata služba umývání nohou, tím více si střádají do měšce k záhubě své duše. [319]

STRUČNÝ KOMENTÁŘ k napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM

Říkají o poslušnosti, ze strany toho kdo přikazuje. Svatý František, v první části Napomenutí zdůrazňuje úlohu představeného jako službu mytí nohou (→ 4,2) a navrhla příklad samého Pána Ježíše Krista (→ 4,1)

… a nikdo ať se nedá oslovovat převor *, ale ať se všichni obecně oslovují Menší bratři …(→ NReg 6,3) …

* (doživotní) titul představeného v mnišských řádech … Má být dobrými stejně tak milovaný jako zlými obávaný (→ 2Cel 186) … má být

nepřítelem hříchů, avšak lékařům hříšníky … měl by být takovým, aby jeho život mohl být zrcadlem správného života (→ 2Cel 187) …

… Na druhé straně však chtěl aby (představených) všichni bratři milovali a ctili, protože nesou těžké břemeno starostí a námah … (→ 2Cel 187)

Ve druhé části Napomenutí varuje před smýšlením na zkázu své duše (→ 4,3) …když pozoroval, jak někteří dychtí po úřadech v Řádu a jsou toho nehodní pro

– 5 – ctižádostivost, říkával, že již nejsou Menšími bratry … některých bratří, nešťastných proto, že již nemají úřad, přísně káral, protože v úřadě nehledali břemeno, ale pocty …(→ 2Cel 145)

Napsat komentář