Napomenutí sv. Františka – O milování

9. O milování
1 Pán praví: Milujte své nepřátele [čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pronásledují a pomlouvají] [330]. 2 Ten totiž opravdu miluje svého nepřítele, kdo necítí bolest nad bezprávím, které mu [nepřítel] působí, 3 ale z lásky k Bohu se trápí nad hříchem jeho duše. 4 A ukazuje mu lásku [svými] skutky.

STRUČNÝ KOMENTÁŘ k napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM

… Upřímně miluje svého nepřítele ten, kdo se nerozhorčuje nad nepravosti, které mu tento způsobuje, ale z lasky k Bohu se trápí pro hřích jeho duše (→ 9,2-4) … neboť ponížením (nepravost) se Přičítá ne těm, kteří ho snášejí, ale těm, kteří ho způsobují (→ NReg 11,7) Tyto Napomenutí hovoří tedy o lásce, ktera je “ovocem hodným (pravého a skuteční) Pokání “(→ Lver 4,25) a je vlastní Spravedlivým (→ Abraham, → Mojžíš) a nakonec samému Kristu (→ Mt 23,37) … a kdo nechce (bližnímu) milovat jako sebe, alespoňať jim nezpůsobuje zlo, ale ať jim kona dobro (→ Lver 4,27).

Napsat komentář