Napomenutí sv. Františka – O zlu vlastní vůle

Napomenutí 2  O zlu vlastní vůle

1 Pán řekl Adamovi: Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez [310]. 2 Z každého stromu zahrady mohl jíst, protože dokud nejednal proti poslušnosti, nezhřešil. 3 Ten totiž jí ze stromu poznání dobra, kdo si přisvojuje vlastní vůli a chlubí se dobrem, které v něm Pán vyjevuje a koná; 4 a tak díky našeptávání ďábla a překročením příkazu okouší ovoce poznání zla. 5 Proto je správné, aby podstoupil trest.

STRUČNÝ KOMENTÁŘ k napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM

Svatý František v tomto napomenutí upozorňuje na zlo neposlušnosti, jeho původ (→ 2,1-

2) i aktuální podobu jako svévole (→ 2, 3), která byla (a stále je) příčinou poznání zla (→ 2,

4) a spravedlivého (Božího) trestu (→ 2, 5).

Napsat komentář