Neuveď nás v pokušení – biblické pojmy

Pokušení

„pokus“ = svod; popud ke zlému (za předstírání dobra)

„zkouška“ = životní situace; duchovní boj vyžadující správné rozlišení a rozhodnutí Gn 3,1-6

rozdíl: pokušení – hřích (předsíň hříchu); pokušení – vnuknutí Gn 4,6-7

 Neuveď nás…

řecky: „nepřipustit vstup do“, „nenechat podlehnout pokušení“; „nevydej nás v pokušení“

Jak 1,13: je nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke zlému: (tak ani) on sám nikoho nepokouší

celý text a výklad můžeš číst zde:

NEUVED NAS V pokušení

 

Napsat komentář