O modlitbě s mnichy z hory Athos (Alain Durel ed.)

vydalo karmelitánské nakladatelství.

Moje osobní výpisky u knihy:

otec Josef Heschasta

Nenech svého ducha zahálet, aby ti nebyly štěpovány špatné věci.Nenech se zlákat k tomu, aby ses zabýval chybami druhých lidí. Křivda druhému člověku je překážkou v modlitbě. Člověk není nikdy úplně špatný. Má své dobré i špatné stránky.Když myslíme na jeho dobré stránky, nenechá nás to chladnými. Kristus s tebou bude jednat ohleduplně, jako ty jednáš s druhými lidmi.Lítost pak smaže každý hřích.

otec Efrém Katunakijský

Jsi-li neklidný, znamená to, že ještě lpíš na své vlastní vůli.Odvrhnout své ego není nic snadného, ale jinak to nejde. To zda váš duch bude klidný a vyrovnaný, závisí jen na vás.Nikdo ať nedůvěřuje svému vlastnímu úsudku.Když čteme Písmo svaté, chápeme ho na duchovní úrovni které jsme dosáhli, nic víc.Vnitřní modlitba postupně přivádí člověka k prvotní milosti křtu. Pane Ježíši smiluj se nade mnou.

otec Porfyr z Kavsokalyvie

Všechno spočívá v naší lásce k Pánu. Modlitbě nás bude učit sám Pán. Svými modlitbami bychom neměli Boha vydírat. (nežádejme ho, aby nás od něčeho osvobodil) Prosme ho spíše o útěchu a posilu, abychom dokázali být trpěliví. tajemství spočívá v tom, že nebudeme žádat aby nám dal to či ono, ale naprosto nezištně budeme prosit jen o spojení s Kristem. Z modlitby se nesmí stát dřina. Modlitba musí být nesobecká. Modlete se horlivě, ale také klidně a vyrovnaně. Když hoříš láskou ke Kristu, začneš více milovat ticho (duše se nejlépe vyjadřuje beze slov) a modlitbu ducha. V tichu vstupuješ do Božích tajemství. Modlete se více za druhé než za sebe.

otec Paisij z hory Athos

Dnes dají lidé příliš na logiku. Lidé se vzdalují prostému a přirozenému životu a oddávají se přepychu. Ztrácejí trpělivost.Dnes má ctnost mnoho učitelů, ale málo následovníků. Mladí lidé nemají vzory. Lidské já musí nahradit Kristovo ty. Učiň ze své práce modlitbu a z modlitby svou práci. Křesťan, který se nemodlí pozbývá sílu.Aby byl Bůh ve tvém životě vším, musíš nejprve ty být ničím.Modli se jako by vše záviselo na Bohu a jednej tak, jako by všechno záleželo jen na tobě. Trpělivě však snášej zármutky a strasti (očištění Boží prozřetelností) Pravá radost pochází ze zkoušek.

otec Izák (Atallah) Libanonský

Nahraď špatné myšlenky dobrými. Je to boj. Pravá teologie je praxe.Každý způsob života má svůj kříž. Každý má své myšlenky a každý má své problémy. Ty tvoje ti bohatě stačí. Člověk je svou podstatou dobrý, protože Bůh jej tak stvořil. Člověk, který se už na tomto světě snaží žít s Kristem, žije už částečně v Božím království, už tuší jaké to tam je. neměli bychom proto následovat názory, které nás nutí žít podle současné módy.

otec Petroniu (Tanase) Rumunský

Všichni máme týž úkol :”Buďme dokonalí, jako je náš nebeský Otec.” (Mt 5,48) Bůh do nás vložil i síly, které k tomu potřebujeme. Záleží jen na nás.”Vezměte na sebe mé jho.” Máme ho nést s ním. proto se stene lehkým. Největší dílo, které můžeme vykonat je žít podle evengelia. jedná se o transformaci celé lidské bytosti, těla i ducha.

otec Basil z Ivironu

Pravda se někdy špatně poslouchá, protože nás všede k tomu, abychom zemřeli sami sobě a mohl z nás vytrysknout nový život.Když daruješ Bohu sám sebe za oběť,náhle pocítíš, že i tobě je něco darováno, že se v tobě cosi rodí a probleskuje jako světlo. je to radost a spočinutí. Už se nemodlíš, ale stáváš se modlitbou. Je ti dána překvapivá radost. Jsi proměněn Boží láskou, vyzařuje z tebe věčný život.

otec Tichon ze Stavronikiti

Jaká je Boží vůle? Aby člověk žil v něm a on zase v člověku, aby se člověk řídil jeho přikázáními a aby byl co nejvíce zajedno se svým Stvořitelem. Buď statečnější a odvážnější. Štěstí nedosáhneš jen uspokojením svých materiálních potřeb, neseš v sobě touhu po vztahu s Bohem. Láska charakterizuje lidský život a je měřítkem jeho pravdivosti. Když Boží pokoj najde člověka očištěného ustavičnou modlitbou, naplní jeho duši i jeho tělo a dodá smysl jeho životu. Spolu s modlitbou, pokorou a bázní Boží jsou nezbytnými podmínkami duchovního boje také trpělivost a vytrvalost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pro dnešní den se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář