Objevení Boží přítomnosti – Neduální zbožnost

Objevení Boží přítomnosti -David R. Hawkins M.D. OHD.

Přístup neduální zbožnosti- Zbožná oddannost

Duchovní snaha

Duchovní snaha je posilována pokud jsme v souladu s vlastnostmi Božství, jimiž jsou pravda, láska, soucítění, moudrost a nestrannost….Být služebníkem Božím, je rozhodnutí, kterým se cíl staví nad vše ostatní, nad názorové pozice, lákadla a rozptylování… záměr ja silně “jang”, zatímco odevzdanost se naplňujícímu se procesu je “jing”. Všechny skutky začínáme chápat v jiných souvislostech…. Oddanost Bohu nastoupila namísto oddanosti egu….Uctívání Boha neprovádíme, abychom se jako uctívající měli dobře, či abychom potěšili Boha, nýbrž prost+ě jako uznání reality…. Zbožná oddanost tedy není totiž co pánbíčkářství, nejde ani o “náladu”, nýbrž o způsob života a bytí sama se sebou, s Bohem a se světem.

Nedualita

Nedualita znamená vyhnout se jednotlivostem, vzdát se zaujímání stanovisek a navrátit se k nezastření základní pravdě, kterou hlásali všichni velcí mudrcové napříč dějinami. Mnozí začali svou duchovní estu v rámci tradičního organizovaného náboženství, nakonec však institucionální omezení překročili….Nedualita znamená, bez formy, bez rozdělování a bez omezení, mezi něž patří čas, poloha, přemýšlení a lineární představy a posuzování…Božství vyzařuje jako vědomí, jež je zdrojem stvoření… Při používání termínů Bytí, existence či vědomí, jde o vyjádření skutečnosti bez subjektu, objektu a bez příčin a následků.

Zůstávání v nedualitě.

Zůstávání v nedualitě. Cestou není získávání dalších informací či znalostí o Bohu, nýbrž vzdát se všeho předpokládání a dojmů. Jádrem je pokroa a ochota vzdát se všech světových názorů a iluze, že něco víme…. Uskutečnění Přítomnosti Božství se děje samo, pokud je odevzdáno ego a jeho stanoviska plynoucí z vnímání….Lidská mysl je nahrazena Myslí. Lidská mysl neustále vnitřně hovoří, naopak Mysl je klidná, bez pohybu a přece se v ní pohybují všechny zdánlivé věci….Duchovní rozvoj tedy znamená přechod od ztotožňování. se s obsahem (lineární lidská mysl) směrem k souvislostem (nelineární Mysl)…Vyvstává v člověku sama a zavládne, aniž je potřeba myšlenek… Nelineární pojetí je vidět na Ježíšově výroku, že BOží království je ve vás.

Rozhodnutí se

Vše má společné jádro, jímž je intenzivní oddanost, naprosté rozhodnutí se pro Božství….V minulosti se lidé, kteří se rozhodli pro vnitřní cestu v rámci tradičního náboženství, zbytečně trápili hříchem, jak o něm učila církev. Ta tímto slovem označovala sklony ega a odsuzovala je, ba přímo zatracovala. Přitom se jedná jen o vývojové stádium, dočasnou překážku. (přitom vznik a evoluce ega se týká zajištění přežití v živočišné říši)…Odsuzování sebe sama souviselo s primitivním viděním Boha jako rozzlobené a destruktivní bytosti, se kterou je nutné se nějak usmířit…. Takové excesy dodnes zastávají fundamentalistické frakce náboženských extrémistů a následovníků teokratických totalitních režimů. (lidské oběti a pod)

Překonat vlastní ego

Božská spravedlnost naprosto vládne na základě své vnitřní podstaty, jíž je nekonečná moc. Není nijak omezena názory, postoji ani chtěním. Božství se proto nemusíme bát, nýbrž si jej hluboce vážit. Jakmile překročíme zlé představy o svém vlastním egu, není již zapotřebí před ním utíkat, překonávat ho, útočit na ně, ani ho promítat na druhé nebo na Boha.

Náhled na náboženství

Snadno si lze povšimnout, že přívržence náboženství charakterizuje postoj – já vím-, který čerpají na základě autority svatých spisů, církevního učení, historických tradic a pod….Duchovní žák neduality vychází z pravdivější pozice – já sám o sobě nevím nic.

V křesťanství je Cestou Ježíš Kristus… Ačkoliv je Boží království ve vás, nelze je uskutečnit bez Spasitele, neboť ego je prostě příliš houževnaté. (Ježíš učil o cestě ke spáse, Budha učil o cestě k osvícení)… Bůh je imanentní i transcendentní zároveň.

Touha po osdvícení

Oddanost je vnitřním hrdinstvím, statečností. Zahrnuje v sobě odvahu , ochotu a přesvědčení, vede k rozvoji moudrosti, trpělivosti a schopnosti snášet prožitky a propracovávat se úrovněmi vědomí… Touha dosáhnout osvícení je již sama Božím darem, jehož je potřeba si vážit. Kristova slova je možno přeformulovat: Je mnoho povolaných, ale málokdo se rozhodne následovat. jedná se o rozhodnutí a vzestup vnitřní vůle. Záměr: dostat se do souladu s ohromnou mocí Boží vůle, která zmocní naši zbožnou oddanost k překonání jakékoliv překážky.

Příspěvek byl publikován v rubrice odjinud se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář