4.3.2017 Oblastní pout Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu

Oblastní pouti Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu 4.3.2017 se účastnili se bratři a sestry z Plzně, Příbrami (s výtečnými sladkostmi), Sušice, Černošic, Prahy, Jihlavy a jedna sestra dokonce přijela až z Českého Těšína (viz foto). (DALŠÍ FOTO Z POUTI)
Z Plzně přijeli Jarda a Dankou a s hostem, Luboš, Anička, Maruška s hostem Tomášem, Milan s Lídkou, Alenka s Jardou a Stáňou. Celkem 14 poutníků.

 

 

 

 

 

V Homilii při mši svaté nám Bonaventura Čapek doporučil některá témata pro pokání v čase půstu. Např.: Společenství, které jedná nevšímavě nebo dokonce pohrdavě vůči nově příchozímu je častý hřích, který je nebezpečný v tom, že si ho ani neuvědomujeme. Jsme totiž ve svém společenství už tak zaběhlí a zdomácnělí, že nového příchozího nepotřebujeme a proto mu nevěnujeme patřičnou pozornost. Jak se chováme v bratrských společenstvích k novicům?
Odpolední duchovní obnovu vedl Eliáš Paseka OFM, který nám ukázal všechny druhy modlitby, kterými žil sv. František: „Výsledkem duchovní obnovy nemá být další úkol, který si přidáme k předešlým, ale úkolem je vrátit se k jednoduchým kořenům, které nám přinesou patřičnou vláhu. František se sám stal modlitbou, protože měl tu výsadu od Boha, že se naučil modlit se neustále, při všem co dělal.“

 

 Bonaventura Čapek OFM s námi rozebral optimistický Chvalozpěv stvoření: „ Františka mají rádi ekologové právě proto, že ve svých modlitbách nechce přírodu ovládnout, ochočit si jí, ale František nad přírodou žasne a považuje ji za svého bratra a sestru. František je s přírodou, se životem i smrtí smířený. Chvalozpěv stvoření napsal sv. František v dobách své tělesné nemoci a duševního utrpení. Byla to nejen první poezie napsaná v lidovém italském jazyce (tedy ne latinsky), ale navíc je vzorem optimismu a lásky ke stvoření.“

Modlitební úmysly pouť na Svatou Horu 2017
Prosíme, aby postní doba proměnila naše nitro a prohloubila naši víru v Krista umučeného a    vzkříšeného, který s námi setrvává ve svaté eucharistii.
Prosíme za všechny modlitební úmysly poutníků ke Svatohorské panně Marii, abychom si odnášeli františkánský pokoj a radost v našich srdcí.
Prosíme, aby naše rozhodnutí jít cestou evangelia v sekulárním františkánském řádu přitahovalo i další naše bratry a sestry, mladé i staré.
Prosíme požehnej všem, kteří dobrovolně slouží v sekulárním františkánském řádu v národních a místních radách a dej, aby sestry a bratři sloužili z opravdové lásky a po vzoru sv. Františka a sv. Kláry.
Prosíme za ekonomickou stabilitu pro mezinárodní radu sekulárního františkánského řádu v Římě, prosíme o tvé požehnání pro jejich aktivity ve světě a v církvi.
Prosíme o větší lásku k bratřím a sestrám, které potkáváme na cestě života, abychom mohli v každém z nich objevit rozličnou podobu Pánovy tváře, již bychom milovali, sloužili jí a odpouštěli.
Prosíme za nemocné a stárnoucí bratry a sestry v našich místních bratrských společenstvích Dej jejich srdci sílu, abych život přijímali, tak, jak jej ty řídíš, jako vděční a připravení ke všemu, k čemu je ještě povoláš.
Prosíme, abychom zbaveni úzkosti s nadějí hleděli ke konečné hranici svého života a prosíme za pokoj a dobro pro naše   zemřelé bratry a sestry ve františkánské rodině.

Napsat komentář