Benedikt V. Holota OFM – Obraz Boha

sochy-kostel-Kaifosz Hlad po syrovém vnitřním životě s Bohem v chudobě, odříkání, duchovní hloubce, podstatnosti a otevřenosti, k tomu co Působí Bůh svatý, vykresluje nový obraz Boha. Autentická víra se opírá jedině o Boha a jeho Slovo. Zkušenostní víra je víra ze zkoušek, ne z pocitů. Potřebuješ projít bolestným očišťením, abys získal opravdovou víru a došel k opravdové kontemplaci. Bytí není v instituci a právu, bytí je v obsahu – v milosti a v člověku. Duchovní život je třeba žít pravdivě, definitivně, ne provizorně. Milovat je třeba kladně, bez vylučování. Stupeň aktivní víry je věc Božího milosrdenství. Víra není záležitostí vědění. Co člověk o Bohu ví, do toho se musí vžívat, že to je. Víra dá práci. Víra je také umění, ne jenom věření. Ze kříže děkuj Bohu.

Napsat komentář