P. Benedikt V. Holota OFM – chudoba a radost

věřím tiKristus i když nemá, kde by hlavu složil, budí solidárnost s chudými. Svět probouzí chamtivost. Vliv prostředí prověří danost. Chudobu je potřeba cháopat duchovně, ne hmotně. Záleží jakou má věc cenu pro mne. Naše chudoba je v prostotě. Nedělejte si starosti (Mt6,25). Naše slabost nás nutí k důvěře. (Mk10,21) Proti masové nevěře, je moje víra. Čas naléhá – žij touhou po Bohu. Nežij na rovině myšlení a úkonové povinnosti, vnoř se do reality Krista  v tobě. Otče ty ve mně…Já v nich (Jn 17,23) Vyčítky svědomí tě vrhají do Božího milosrdenství, nutí tě důvěřovat Bohu (mimo těžký hřích). Smířit se se svojí hříšností, ti pomáhá otevřít se zdroji Božího pokoje. Rozbij kruh sebestřednosti, ješitnosti, sebecitu a vztahu k minulosti. Žij svobodu Božích dětí. Přijmi sebe. Zřekni se pýchy. Buď sám sebou. Zdrojem radosti je, že jsi. nezapomínej se radovat. Varujme se nepokoje. Přenechej vedení Pánu. Buď křesťanem se všemi důsledky.

Napsat komentář