Paní s hořícím srdcem a jasnou myslí

Zdislava z Lamberka, věrná dcera sv. Dominika

Žila dominikánské charisma se zápalem, ale nikoliv jako řeholnice, ale jako manželka, matka manažerka

Matka Sibyla a otec Přibyslav

Její matka Sibyla se narodila na Sicílii, odkud si přinesla jižanský temperament a hlubokou zbožnost. Brněnský purkrabí a šlechtic pan Přibyslav a odvezl jí na svůj hrad Křižanov. Zde se jim cca 1220 narodila dcera Zdislava.

Na hradě Lamberku se svými čtyřmi dětmi

Zřícenina hradu Lamberk

Evropa byla i tehdy plná sporů i spolupráce. Zdislava byla možná svěřena podobně jako Anežka česká nějakému společenství zbožných řeholnic. Když jí bylo patnáct let provdala se za Havla z Lamberka, králi Václavu I. věrného šlechtice. Zdislava musí často Lamberk spravovat sama a starat se také o své čtyři děti. Má však také soucit s trpícími poddanými. Uvědomuje si svoje klady jako vyzrálá žena a manželka. Zároveň si uvědomuje, že její povinnosti nejsou vymezeny jen hradbami hradu.

Zapálená láskou k ubohým

Vidí hladomory, bratrovražedné boje, nemocné, zraněné, ubohé. Zdislava stejně jako její současnice Anežka Česká a Alžběta Uherská je stejně jako její současnice zapálená láskou a to jí dává sílu stavět se na stranu utiskovaných přes nesouhlas většiny.

Vzor v Anežce České

S Anežkou se několikrát v Praze setkala a obdivovala její zápal pro Krista. Když se setká s knězem Česlavem z řádu sv. Dominika, nadchne se jejich ideály a vstoupí do řádu jako terciářka. Pro bratry dominikány založí klášter v Trutnově a po vzoru Anežky České založí při klášteru špitál. Žila Dominikův ideál nikoliv za zdmi kláštera, ale ve světě.

Cesta ke svatosti

Zdislava nás učí, že cesta ke svatosti je otevřena všem, že to není cesta velkých gest, ale obyčejné každodenně uskutečňované lásky a vydanosti druhým. [1]

Prameny:

[1] Universum 3/2020 str 39 – 41 p. Vladimír Josef Slámečka

Příspěvek byl publikován v rubrice sv. Anežka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář